Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Henvisningsskilt - mot stasjon

For å henvise mot stasjonen fra offentlig vei, er hovedregelen at veiholders skiltsystem skal benyttes. Unntaksvis kan det settes opp egne skilt.

I den grad passasjerene må benytte offentlig gangvei for å komme til stasjonen, bør henvisning og skilting til stasjonen gjøres på eksisterende veiskilt. For å få satt opp informasjon om kollektivtrafikken på veiholders skilt, må aktuell veiholder kontaktes av skiltplanlegger idet skiltplanen for stasjonen skal utarbeides.

Henvisningsskilt - mot stasjon

Skilting til T-banestasjon

I de tilfellene hvor det ikke eksisterer skilt fra veiholder, eller innenfor en radius på ca. 100-150 m. rundt stasjonen, kan eget skiltprogram benyttes. Godkjenning fra plan- og bygningsetaten og eventuelt veiholder må innhentes.

 

 

 

Henvise til stasjon med fler driftsarter

Skilting til stasjon med flere driftsarter

Ved bruk av egne henvisningsskilt mot stasjon, skal nettverkssymbolet opptre sammen med driftsartspiktogram for hver driftsart som befinner seg på stasjonsområdet.  

 

 

 

 

 

Henvise til plattform utenfor stasjonen

Henvise til plattform, ved veivalg utenfor stasjonsområdet

Hvis man må foreta et veivalg for å komme til riktig plattform/reiseretning før man kommer til stasjonen, benyttes plateskilt med nettverkssymbol og T-banepiktogram i toppen, med stasjonsnavn under. Felt med henvisning legges inn etter behov. (På grunn av at disse skiltene ofte settes i posisjoner vinkelrett på en adkomst til stasjonen, kan baksiden i mange tilfeller benyttes til å henvise til målpunkt utenfor stasjonen. Les mer om utforming av baksiden her.)

 

 

Plassering

Plassering av disse skiltene avhenger av hvor godt synlig stasjonen er i terrenget og hvilke veivalg man må ta før man kommer til stasjonen, slik som eksemplene under viser.

Plassering og siktlinjer

1. Ingen henvisning på stasjoner hvor fjernsignalet er synlig på 100 meters avstand. Gjelder hovedinnganger.

 

Plassering og siktlinjer

2. Der fjernsignalet ikke er synlig fra atkomstveien, eller der det ikke er mulig å benytte fjernsignal, benyttes henvisningsskilt til stasjonen.

 

Plassering og siktlinjer

3. Der fjernsignalet skjules innenfor 100 meter-sonen og valg av reiseretning/plattform må tas tidlig, supplereres det med henvisning til reiseretning/plattform.

Nedlastbart maldokument for skiltplaner

For enkelt å kunne tegne ut skilt i riktige størrelser og formater, benyttes InDesignmal for skiltplaner.
Filen er pakket med nødvendige linker og fonter.


Tilbake til innholdsfortegnelse