Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Stasjonsnavnskilt - inngang

Inngangskiltene skal hjelpe passasjerene til å finne inngangen til stasjonen. Disse skal derfor plasseres i eller ved hovedinngangen.

Stasjonsnavnsskilt inngang

1 Inngang til alle reiseretninger

For innganger som leder til alle reiseretninger benyttes inngangsskilt uten reiseretning (1). 

Inngangsskilt

2 Retningsbestemt inngang

Ved retningsbestemte innganger må passasjerene velge reiseretning allerede utenfor stasjonen, fordi inngangen leder utelukkende til én plattform og altså ikke til alle reiseretninger. Her skal det informeres om reiseretninger allerede på inngangsskiltet (2). Les mer om reiseretningenes betegnelser under begrepsapparat for skiltplanleggere.

Retningsbestemt inngangsskilt

Størrelser

Skiltets størrelse vurderes fra stasjon til stasjon med tanke på hvor det skal plasseres og tilgjengelig plass på stedet. Høyden vil derfor variere fra 1 til 3 moduler, og lengden på skiltet dimensjoneres etter lengden på stasjonsnavnet.

Skalering

Beskyttelsesområde

På grunn av at stasjonsnavnene har varierende lengde er det opprettet et beskyttelsesområde i enden av skiltene. Dette sørger for at skiltene aldri blir proporsjonalt for korte, og at man sikrer et likt rom etter navnet på alle skilt.

Beskyttelsesområde

Etter stasjonsnavnet skal et kvadrat på størrelse med det oransje feltet fristilles.

Plassering

På innendørsstasjoner skal inngangsskiltene plasseres over inngangen til stasjonen. Skiltene skal ikke spesialtilpasses for å fylle inngangens bredde. Les mer om plassering av skilt i kapittelet Retningslinjer for inngangspartier.

Inngangsskilt

Selv om inngangen er bred, skal det ikke lages lengre skilt enn nødvendig.

Inngangsskilt for flere aktører

I enkelte tilfeller deler Ruter og T-banen inngang med andre aktører. Eksempel på dette er Nationaltheatret stasjon, inngang øst. Slike innganger løses på denne måten.

Inngangsskilt for flere aktører

Nettverkssymbol og andre aktørers logo utgår, slik at skiltet kun inneholder stasjonens navn, og driftsartspiktogram med tekstlig beskrivelse.
På Nationaltheatret er skiltet todelt. Om det skal være én eller to flater bør vurderes i forhold til størrelsen på inngangen og bakgrunnen skiltet skal stå på.

Bakgrunn

Hvis bakgrunnen for skiltet ikke egner seg for å montere skilt på, eller at inngangen visuelt sett vil fremstå ryddigere ved å fylle inngangens bredde, benyttes spileelement som bakgrunn for skiltet, slik eksempelet under viser. Les mer om spileelementet i Retningslinjer for skilting av inngangspartier.

Spileelement

Nedlastbart maldokument for skiltplaner

For enkelt å kunne tegne ut skilt i riktige størrelser og formater, benyttes InDesignmal for skiltplaner.
Filen er pakket med nødvendige linker og fonter.

Tilbake til innholdsfortegnelse