Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Andre piktogrammer

Andre piktogrammer som opptrer på skiltene er fremkommelighetspiktogram, piktogram for fasiliteter og plattformmarkeringer. Fasiliteter som informasjonspunkt, billetter, parkering etc. er tilleggsinformasjon det kan være ønskelig å opplyse om.

Piktogram for fremkommelighet

Piktogram for fremkommelighet gir viktig informasjon om atkomstene inn og ut av stasjonen. Er traséen fremkommelig for alle, benyttes ingen piktogram for fremkommelighet. Rullende skal advares dersom de møter en trapp og de skal informeres om en alternativ rute.

Fremkommelighet

Eksempel på bruk av piktogram for fremkommelighet

Hovedveien, den enkleste veien for gående, plasseres etter retningslinjer for normal modul. Den alternative ruten for rullende beskrives under hovedveien (tilsvarende en halv modul).

Fremkommelighet eksempel

1. Fremkommelighet for alle
2. Redusert fremkommelighet, med alternativ rute for rullende

NB: Piktogram for fremkommelighet er reverserbare og skal vendes etter pilens retning.

Reverserbare piktogram

Plattformmarkeringer

Ved bussterminaler og knutepunkt opptrer plattformmarkeringer for buss og trikk på skiltene som viser vei ut av stasjonen. Les mer om "Plattformmarkeringer ved bussterminaler og knutepunkt" i overflatemanualen.

Plattformspiktogrammer

Plattformspiktogrammene på henvisningsskilt er de samme som møter passasjerene på plattformer for andre driftsarter på holdeplassene. Les mer om skilting for overflatetrafikken her.

Piktogrambibliotek

Ruter har felles piktogrambibliotek med Jernbaneverket og NSB, i tråd med gjeldende standarder. I metroskiltingen opptrer alle fremkommelighets- og fasilitetspiktogrammer hvitt på antrasittgrå bakgrunn.


Tilbake til innholdsfortegnelse