Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Piler

Avhengig av om det er skilting til en stasjon eller skilting på stasjonsområde, benyttes to forskjellige typer piler.

I alle henvisningsskilt på stasjonsområdet benyttes pil i sirkelform i lik størrelse som de andre sirkulære piktogrammene.
Utenfor stasjonen står piler ofte i kombinasjon med meteranvisning og det må derfor settes av plass til dette på disse skiltene. Frittstående pil brukes derfor på alle skilt utenfor stasjonsområdet.

Piler

1. Positiv pil i negativ sirkel benyttes på henvisningsskilt inne på stasjonsområdet. Les mer om disse under "Henvisningsskilt - mot plattform"
2.
Negativ pil uten form benyttes på henvisningsskilt utenfor stasjonsområdet. Les mer om disse under "Henvisningsskilt - mot stasjon"

Pilens plassering på skiltflaten

Hovedregel er at piler på formatet helmodul (hovedbudskapet) plasseres på den siden pilen peker mot.

Piler

1. Piler som indikerer retninger mot venstre, plasseres på venstre side av tekstbudskapet.
2. Piler som indikerer retning rett fram, ned eller opp, plasseres fortrinnsvis på venstre side av tekstbudskapet. I enkelte tilfeller vil det allikevel være hensiktsmessig å plassere pilene på høyre side. Det kan være på stablede skilt, der andre budskap peker mot høyre, eller der hvor de fysiske forholdene tilsier at det er mest hensiktsmessig.
3. Piler som indikerer retninger mot høyre, plasseres på høyre side av tekstbudskapet.

Samle piler i samme retning

Innholdsmessig bør det etterstrebes å samle budskap som går i samme retning på samme skilt. Dersom det er for mange budskap på én flate, bør det vurderes om skiltene skal splittes.

Samle budskap i samme retning

Piler som peker rett frem

Piler som peker rett fram skal stort sett bruke "pil opp". Unntaksvis, foreksempel der det er bratte ramper, eller terrenget tydelig går i nedoverbakke benyttes "pil ned". Man kan også benytte "pil ned" i posisjoner med flere veivalg for å differensiere.
I posisjoner der skiltene monteres på vegg over en undergang, dør eller tunnel eller lignende, benyttes også "pil ned".

Piler rett fram

På flaggskiltet til venstre peker pilen opp, som er standarden for å vise vei rett fram. I eksempelet til høyre benyttes "pil ned" for å si at man skal gå rett fram, gjennom en undergang.

Når pilen peker rett frem varierer plasseringen fra type oppheng og situasjon. Pilen skal som regel stå lengst unna stolpe/galgen den er festet i, men ved vegghengte og nedhengte skilt plasseres pilen på venstre side etter normal leseretning.

Pilplassering

1. På galgemonterte skilt skal pil som peker rett fram stå lengst vekk fra stolpen den er festet i.
2.
Ved montasje i portal, skal piler som peker rett fram plasseres på venstre side, etter leseretning.
3.
På stolpemonterte skilt skal pil som peker rett fram stå lengst vekk fra stolpen den er festet i. (Unntak; der skilt er montert i lysmast på plattform slik eksempelet under viser).

På plattform skal derfor alle piler som peker rett fram plasseres nærmest sporet, både for god synlighet og symmetri på stasjonen.
Pilplassering på plattform

1. Pil som peker rett fram
2. Skilt som er plassert direkte ved utgangen har pil som er plassert på siden den peker mot.

U-pil

Som hovedregel skal man ikke skilte tilbake i systemet. Det vil si at u-pil ikke skal benyttes. Men i tilfeller hvor man ikke har mulighet til å plassere skilt i veivalget, kan man benytte u-pil for å vise at man skal videre og rundt et hinder før man følger pilens retning.

U-pil

 

Tilbake til innholdsfortegnelse