Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Plassering av budskap ved sammenstilling av flere skilt

Om skiltene skal være sidestilte eller stablet må vurderes fra sted til sted når skiltplanen utarbeides for den enkelte stasjon. Ved sidestilling av skilt, må plasseringen av budskapet på det enkelt skilt ses i sammenheng med skiltet ved siden av. Skilt med mye innhold på den ene siden, kan ha en bakside med kun et enkelt budskap. For at helheten skal opptre ryddig og oversiktlig, er det derfor viktig at skiltene utarbeides i den sammenhengen de skal stå.

Ulik mengde innhold til skiltet ved siden av

I skiltkombinasjoner hvor det ene skiltet har mer innhold enn det andre skal begge skilt ha høyde tilsvarende det største, og hovedbudskapet med tilhørende piktogrammer plasseres på linje.

Plassering av budskap

Henvisning til plattform (venstre) får her en ekstra halvmodul i høyden for å stå godt sammen med skiltet til høyre.

Ulike mengde innhold til baksiden av skiltet

På skiltflater som er større enn budskapet tilsier pga. mye innhold på den dimensjonerende siden, skal budskapet fordeles på en fornuftig måte for unngå store tomme flater.

Plassering av budskap

Store baksider – lik mengde budskap til skiltet ved siden av

Der man har samme høyde på hovedbudskapet ved store skiltflater (pga. mer budskap på den dimensjonerende siden), flyttes teksten ned til bunnen av skiltet.

Plassering av budskap

Stor bakside - sidestilt med markeringslys

I tilfeller hvor henvisningsskilt skal stå i kombinasjon med markeringslys, må man allikevel plassere budskapet øverst, for å være i linje med innholdet i markeringslyset.

Plassering av budskap

Bakside uten budskap

Alle skiltflater som ikke har budskap (bakside) skal være rammegrå.

Plassering av budskap

 

Tilbake til innholdsfortegnelse