Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Skrift

Alle skilt benytter primærtypografien DIN.

Størrelser

Det finnes forskjellige tekststørrelser på skiltene. Grafen nedenfor viser den leservennlige avstanden for de forskjellige tekststørrelsene. Dette gir føringer for hvor ofte skilt må repeteres. Grafen baserer seg på tekst i skiltflater uten lys. Ved bakbelyste skilt beregnes en økning på leservennlig avstand på 50 prosent.

Leseavstand

A+: tekst på én linje på stor modul (eksempel: stort stasjonsnavnskilt - inngang)
A: tekst på én linje på normal modul (eksempel: stasjonsnavnskilt)
B: tekst på én linje på normal modul (eksempel: utgang/exit)
C: tekst på to linjer på normal modul (eksempel: henvisningsskilt)
D: tekst på kun én linje på halvmodul (informasjon/fasiliteter)
E: supplerende tekst på stasjonsnavnsskilt (retning)

Sperring av tekst

Skriften på skilt er justert med en optisk sperring på 20 prosent for optimal lesbarhet både på avstand og mens man beveger seg.

Animert eksempel

Sperring av tekst

Tekststørrelser er basert på anbefalinger for Universell utforming. 

Tekstjustering

Det brukes fast venstremarg og flytende høyremarg for alle tekstoppsett, både når pilen står på venstre og høyre side. 

Ved pil på venstre side

Tekstjustering

Ved pil på høyre side

Justering av tekst

To språk 

Informasjon skal gis gjennomgående på norsk og på engelsk. Internasjonal engelsk benyttes og Ruter har utarbeidet en egen ordliste. Norsk og engelsk må kunne skilles fra hverandre, og i skiltsammenheng settes norsk tekst i DIN Bold, mens engelsk tekst settes i DIN Regular. Bruk av store og små bokstaver følger norsk og engelsk rettskrivning.

Språkskille

 

Tilbake til innholdsfortegnelse