Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Skiltoversikt

Skiltene skal gi en ubrutt og fullstendig veivisning gjennom hele kundeferden. Aktuelle bevegelsesmønstre må derfor tas i betraktning når skilting planlegges. Skiltene nedenfor er en komplett oversikt over skiltsortimentet for metrostasjonene, gruppert innenfor de ulike trinnene i kundeferden. De ulike skiltene og grafiske virkemidler er beskrevet mer detaljert på de påfølgende sidene.

1. Finne stasjonen

Henvisningsskilt - mot stasjon

2. Finne inngangen

Finne inngang

3. Finne plattform

Finne plattform

4. Informasjon på plattform (ved ankomst/avgang)

Informasjon på plattform

 

5. Finne veien ut til målpunkt eller videre i kollektivnettet

Finne veien ut

Tilbake til innholdsfortegnelse