Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

En ubrutt veivisning helt ut av stasjonen

Det skal være enkelt å finne veien ut av stasjonen. Derfor er "Utgang Exit" den eneste henvisningen som alltid markeres med gult. Det skal henvises til alle utganger både på innen- og utendørsstasjoner. Det skal skiltes mot utgang fra passasjerene går av toget, ved alle veivalg - og til de er helt ute av stasjonen.

Hovedbilde artikkel om utgang

"Utgang Exit" kan brukes alene eller i kombinasjon med informasjon om fasiliteter på stasjonen, målpunkt eller henvisning til andre reisealternativer i kollektivnettet. Akkurat som i skiltene som henviser mot plattform, skal det opplyses om alternative ruter for rullende (barnevogner, rullestoler o.l.) der det er nødvendig. Budskapet som gis ved et veivalg skal bekreftes i skiltene hele veien ut av stasjonen. Kart og annen informasjon på stedet supplerer henvisningsskiltene.

Eksempler på utgangsskilt

Enkel utgang

Enkel henvisning, ingen veivalg, full tilgjengelighet.

 Enkel utgang

Henvise til utgang med trapp

Alternativ rute for rullende (barnevogn, rullestol ol.) skal beskrives der det er et mulig alternativ.

Henvise ut - alternativ rute for rullende
 

Henvise ut, til målpunkt og videre i kollektivnettet

Ved to eller flere utganger kan det i valgposisjonen opplyses om hvor utgangene fører. Hovedregelen er at dette gjøres i de tilfellene hvor det er langt å gå mellom utgangene på utsiden av stasjonen. Ligger utgangene på omtrent samme sted utenfor stasjonen, skal skiltingen utenfor stasjonen veilede trafikantene videre.

Hva som er viktige målpunkt å henvise til utenfor stasjonsområdet, vil være forskjellig fra stasjon til stasjon. Målpunktene som oppgis må være av en slik karakter at de er naturlige å navigere etter, f.eks. kjente severdigheter, gatenavn, signalbygg, parker eller andre merkepunkter. Reguleringsplaner for området må gjennomgås ved skilting, for å kunne ta høyde for nye målpunkt som eventuelt måtte komme. 
Les mer om målpunkt her.

Henvise ut og til målpunkt

Henvise ut og til målpunkt

For å henvise ut fra stasjon til knutepunkt utenfor stasjonen skal det skiltes til holdeplassene utenfor. Gule plattformmarkeringer sammen med aktuelt driftsartspiktogram benyttes for å skilte til holdeplassene i et knutepunkt. 

Henvise ut - til aktiviteter utenfor stasjonen

Henvise ut - til aktiviteter utenfor stasjonen

Utforming av skilt med begrenset plass

 Der det er begrenset plass i bredden, stables budskapet i høyden.

 Henvise ut - begrenset plass i bredden

Der det er begrenset takhøyde fordeles budskapet i bredden. OBS! Ved lange navn på målpunktene, kan også skriftstørrelsen reduseres noe. Vær da oppmerksom på at målpunkt på andre skilt i nærheten også må reduseres.

Henvise ut - begrenset plass i høyden

Utformning av skilt, ved lav takhøyde

Henvise ut og til motstående plattform

Skilt med informasjon om motstående plattform skal som hovedregel ikke benyttes på plattform, men kun i gangveier utenfor plattformområdet. NB! På plattform skal disse kun benyttes når det ikke er midtgjerde mellom plattformene og/eller om det er komplisert å forstå av hvor veien til motstående plattform er.

Henvise ut og til motstående plattform

Henvise ut, til målpunkt utenfor stasjonen - og til motstående plattform

Henvise ut og til motstående plattform

Nedskalerte utgangsskilt

Skilt som har kort betraktningsavstand (f.eks. skilt som er parallellstilte i forhold til plattformen eller har veivalget rett etter et hjørne/ sving), kan standard modulstørrelse oppleves som unaturlig stort. I slike tilfeller kan skiltene skaleres ned. Eksempelet viser et skilt som er parallellstilt på plattform, hvor innholdet tilsvarer 1,5 moduler, men er skalert ned til 1 modul.

Nedskalerte skilt

Mindre utgangsskilt

Plattformens bredde vil være maksimum leseavstand for utgangsskilt som er plassert parallelt med plattform. (Ved samme situasjon på en utendørsstasjon, kan man vurdere å bruke oppsett for Henvisningsskilt for målpunkt utenfor stasjonen)

Utforming av mindre skilt

Mindre utgangsskilt

Alt innhold skaleres proporsjonalt ned for å tilpasses en mindre skiltflate.

Parallellstilte henvisningsskilt

Henvisningsskilt plasseres som hovedregel tverrstilt på plattform. På større stasjoner (som Jernbanetorget, Nydalen ol.), kan det imidlertid være hensiktsmessig å plassere henvisningsskiltene parallelt med toget. Henvisningsskilt som monteres på vegg, må tilpasses bakvegg og er ikke innvendig belyst (folie/ plate/ eskelokk). Disse kan også monteres som nedheng fra tak. Eksemplene nedenfor er fra Nydalen stasjon. 

Parallellstilte skilt, vegg

Parallellstilte skilt, fra tak

Utgangsskilt med informasjon om fasiliteter på veien

Hvis det skal skiltes til fasiliteter ved eller på vei mot utgangen, plasseres denne type informasjon under hovedbudskapet separert med en hvit delelinje som vist under.

Utgang med tilleggsinformasjon

På vei ut av stasjonen - henvise til målpunkt

Ved veivalg på vei ut av stasjonsområdet der det ikke lenger er naturlig å benytte "Utgang Exit", kan man benytte kun henvisning mot målpunkt. Denne typen skilt settes opp først og fremst på utendørsstasjoner. Det kan imidlertid være aktuelt på noen innendørsstasjoner å informere om veivalg som må gjøres rett utenfor stasjonen. Eksempelet nedenfor er hentet fra Tøyen stasjon.

Henvise til målpunkt

Henvisning i bakken

I enkelte posisjoner kan det være begrensede muligheter for montasje av skilt. Det kan være grunnet lav takhøyde, eller dårlige innfestningsmuligheter. Ved slike tilfeller kan thermoplast smeltet i bakken vurderes, forutsatt at posisjonen er under tak og underlaget er vannrett.

Thermoplast som smeltes inn i bakken vil flyte noe, og man ikke forvente å oppnå like gode kontraster, skarphet og fargegjengiving som i vanlige skilt. Tynne streker vil derfor være vanskelig å gjengi. Det er derfor viktig at piktogram og tekst justeres i samarbeid med leverandør, for å opp nå god lesbarhet samtidig som resultatet blir så tett opp mot skiltenes uttrykk som mulig.

Henvisning i bakken

Thermoplast smeltet i bakken. Eksempelet er hentet fra Sinsen stasjon.

 

 

 

Nedlastbart maldokument for skiltplaner

For enkelt å kunne tegne ut skilt i riktige størrelser og formater, benyttes InDesignmal for skiltplaner.
Filen er pakket med nødvendige linker og fonter.

 

Tilbake til innholdsfortegnelse