Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Gyldig billettskilt

På stasjoner med kontrollsone må alle passasjerer ha gyldig billett for å oppholde seg innenfor kontrollsonen. På stasjoner uten kontrollsone er imidlertid hele stasjonsområdet tilgjengelig uten gyldig billett og kontrollsonen starter i det passasjerene går om bord i toget. Passasjerene skal få tydelig beskjed om hvor grensen for billettkontroll går, enten det er en stasjon med kontrollsone eller ikke.

Stasjoner med kontrollsone

På stasjoner med kontrollsone skal blå skilt med "Gyldig billett" alltid opptre med denne ordlyden (se nedenfor) i skiltrekken over sperrelinjen.

Skiltenes størrelse og plassering av budskap må alltid sees i sammenheng med størrelsene på andre skilt som sidestilles det aktuelle skiltet og budskapet som er på skiltets dimensjonerende side.

Gyldig billett

Gyldig billett

Grafisk oppsett må tilpasses innholdet på tilstøtende skilt. For detaljer, se plassering av budskap ved sammenstilling av flere skilt. Utropstegnet skal plasseres etter de samme reglene som gjelder for andre piktogrammer på skilt, se driftsartspiktogram.

Gyldig billettskilt med kontrollsone

"Gyldig billett"-skilt (2) skal alltid plasseres over sperrelinje (1)


Stasjoner uten kontrollsone

"Gyldig billett" som flaggskilt

På stasjoner uten kontrollsone skal det informeres om hvor grensen for billettkontroll går. Ved inngang i enden av plattformen skal trafikantene møte kortleser og skilt med "Gyldig billett" (med ordlyd som i eksempelet under) presentert i stablet form sammen med en bekreftelse på hvilken plattform man er på.

På baksiden av disse vil det alltid stå "Utgang Exit". Plassering av piktogrammer skal følge de samme reglene som gjelder for stabling av skilt, se "Henvisningsskilt mot plattform".

Gyldig billett som flaggskilt

Disse skiltene kan ikke brukes hvis inngangen er midt på plattform, da man har behov for å skilte mot utgang på begge sider av tverrstilte skilt.

 

 

 

Kortleserstolpe med budskap om gyldig billett

Ved innganger der "Gyldig billett" ikke fungerer som flaggskilt, skal man benytte kortleserstolpe med blå topp med budskap om gyldig billett.

Kortleserstolper

1. Høy kortleserstolpe med informasjon om gyldig billett benyttes der det ikke er mulig å gi tilstrekkelig informasjon om gyldig billett 2. Lav kortleserstolpe benyttes der kortleser står i nærhet av gyldig billettskilt.
Les mer om kortleserstolper under 6 Fysisk utforming og montering

Nedlastbart maldokument for skiltplaner

For enkelt å kunne tegne ut skilt i riktige størrelser og formater, benyttes InDesignmal for skiltplaner.
Filen er pakket med nødvendige linker og fonter.

Tilbake til innholdsfortegnelse