Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Retningsbekreftende linjekart

På fellesstrekningene skal det i hovedveivalg plasseres retningsbekreftende linjekart som et supplement til henvisningen. Disse beskriver traséen for hver reiseretning og er avgjørende for å være i stand til å velge riktig plattform der man har flere linjer som følger ulike traséer ut og inn av sentrum. Ytre grenbaner vil ikke ha behov for retningsbestemte linjekart, da stasjonene benytter endedestinasjon og sentrum som betegnelser for reiseretning.

Kartene er store formater som skal være lett lesbare i fart, og må planlegges sammen med øvrig henvisningsskilting på stasjonene.

Retningsbekreftende linjekart

Retningsbekreftende linjekart består av tre deler:
1. Pil (Benyttes ikke på skilt plassert på plattform)
2. Linjenummer og endedestinasjon med viabetegnelser
3. Kart

Utenfor plattform

Retningsbekreftende linjekart plasseres i umiddelbar nærhet til henvisningsskiltene, i veivalget. Eller som vist under i forbindelse med retningsbestemte inngangsskilt.

Retningsbestemte linjekart

Kartet gir komplementerende informasjon til inngangsskiltet, som står i umiddelbar nærhet.


Retningsbekreftende linjekart på plattform

I tilfeller hvor retningsbekreftende linjekart skal plasseres på plattform, skal de ikke ha pil.

Plassering av info uten pil

Eksemplet er hentet fra Økern stasjon.

 

Størrelser

Retningsbekreftende linjekart finnes i seks forskjellige formater. Format velges ut i fra tilgjengelig plass på stedet, og antall linjer og forgreninger i kartet. Alle formatene kan monteres på vegg eller på sokkel, men underkant informasjonsflate skal ikke monteres lavere enn 700 mm fra bakken. Les mer om innfestning under Fysisk utforming og montering.

Størrelser

1. B400 x H1700
2. B600 x H1700
3. B800 x H1700
4. B1000 x H1700
5. B1200 x H1700
6. B1500 x H2400 (Spesialformat for posisjoner med lang betraktningsavstand og god tilgjengelig plass.)

Utforming og skalering av innhold

Kartdelen (ref. punkt 3 i øverste bilde på denne siden) er ferdige produkter fra Ruters designavdeling, og kan lastes ned på denne siden. Grunnfilene skal ikke redigeres, annet enn skalering. Av vedlikeholdshensyn er skalering av grafikk satt til tre forskjellige mulige størrelser. Skalering av grafikk, sammen med fritt valg av kartformat, gir god fleksibilitet i planleggingen av disse skiltene. Skilt som står i nærheten av hverandre skal ha like oppsett og størrelsesforhold.

Linjekart intro

1. Liten: x-høyde på stoppesteder: 8 mm (Skalering til 500 x grunnformat)
2. Medium: x-høyde på stoppesteder: 10 mm (Skalering til 650 x grunnformat)
3. Stor: x-høyde på stoppesteder: 13 mm (Skalering til 800 x grunnformat)

Grafiske virkemidler i kartet

Alle kart er tegnet ut etter samme mal og har et fast oppsett. Bunnfargen er lys grå (8% sort), linjene skal vises i linjens farge med en hvit kontur for bedre kontrast mot bakgrunnen.

Grafiske virkemidler i kartet

1. Gjeldende stasjon markeres med hvit tekst i sort boks. Stoppestedsnavn i skriftsnitt "medium".
2. Stoppesteder linjen stopper på markeres med sort tekst på lys bakgrunn. Stoppestedsnavn i skriftsnitt "medium".
3. Hvis linjen er lang kan den kappes etter siste "relevante" stopp. Pil markerer at linjen fortsetter, og grå tekst forklarer hvor den ender.
4. Siste stopp på linjen markeres med "linjenummertag" og stoppestedsnavn i skriftsnitt "bold".

Sentrumsmarkering

Tydelig markering av sentrum er viktig for å hjelpe reisende med å velge riktig reiseretning. Makering av sentrum gjøres på følgende måter.

Sentrumsmarkering

1. Sentrum markeres med et hvitt felt med avrundede hjørner. På brede kartformat benyttes horisontal tekst.
2. På smale kartformat benyttes vertikal tekst

 

Utforming av toppfelt

Grunnet store variasjoner i størrelser må pil, linjenummer og endedestinasjoner tilpasses i forhold til formatet det skal stå på. Skilt som står i nærheten av hverandre skal ha like oppsett og størrelsesforhold.

Plassering av info med pil

1. På det smaleste formatet sentreres pila, og linjenummer og endedestinasjon listes under pila.
2. På mellomstore formater plasseres pila på den siden av formatet som pila viser, og linjenummer og endedestinasjon listes under.
3. På store formater plasseres pila på den siden av formatet som pila viser, og linjenummer og endedestinasjon listes på samme linje.

Spesialvarianter av toppfelt

I enkelte tilfeller kan der være nødvendig med tilleggsinformasjon i kartene, dette løses i toppfeltet. 

Spesialvarianter toppfelt

1. Dette gjelder for eksempel hvis kartene står langt unna selve stasjonen (utendørs) eller hvis det er flere driftsarter i samme område. I disse tilfellene skal kartene ha en orange stripe øverst for å bekrefte at det er T-banens kart som blir presentert.
2. I andre tilfeller, der det er flere spor i samme reiseretning, benyttes samme felt øverst i kartformatet til å beskrive hvilket spornummer kartet gjelder.
3. Hvis retningsbekreftende linjekart skal stå på plattform, skal det ikke være pil i toppfeltet.
4. I tilfeller hvor fremkommeligheten ikke er universelt utformet, og alternativ rute ikke fremkommer tydelig i henvisningsskiltene eller fremkommer naturlig av landskapet, kan man vise til alternativ rute i toppfeltet på retningsbekreftende linjekart.

Stasjoner med retningsbestemte linjekart:

Nydalen
Storo
Sinsen
Ullevål stadion
Forskningsparken
Blindern
Majorstuen
Stortinget
Nationaltheatret
Jerbanetorget (Oslo S)
Grønland
Tøyen
Carl Berners plass
Ensjø
Helsfyr
Brynseng

Tilbake til innholdsfortegnelse