Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Informasjonstavler i orienteringspunkt

Alle stasjoner skal ha et orienteringspunkt for detaljert trafikantinformasjon som billettpriser, kart, stoppestedstabeller, sikkerhet og eventuell avviksinformasjon. Ruter har utviklet egne vitriner for å samle og presentere denne type informasjon.

Vitriner

Eksempelet er hentet fra Økern

Innendørs stasjoner

Før nedgangen skal det etableres et orienteringspunkt med trafikantinformasjon. Der dette fysisk ikke er mulig (f.eks. pga. mangel på veggflater) skal denne etableres på inngangens innside.

Utendørs stasjoner

Alle utendørs stasjoner skal ha et orienteringspunkt. Orienteringspunktet plasseres godt synlig ved eller på stasjonsbygget, på veggflater eller som frittstående montere på stasjonen. Orienteringspunktet skal ikke være ved alle innganger. Skiltplanlegger må ved utarbeidelse av skiltplan vurdere hvilket punkt på stasjonen det er mest naturlig å søke informasjon på. Øvrige innganger skal kun ha skilt som henviser til plattform i den retning toget går.

I tillegg skal det være orienteringspunter (vitriner) på plattorm. Gjelder både innendørs og utendørs stasjoner. 

Tilbake til innholdsfortegnelse