Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Delt inngang med eksterne aktører

Delte innganger forvaltes ofte av eksterne aktører. Typiske situasjoner er der inngangen til T-banen er en del av et kjøpesenter eller der inngangen også leder til andre kollektivtilbud.

Delt inngang oversikt

1. Inngang i kjøpesenter  2. Inngang delt med andre kollektivaktører  3. Innganger med spesialtilpasninger

For delte innganger følges retningslinjene som beskrevet i Egen inngang, men det er mulig å benytte tilpasningene beskrevet i dette kapittelet. Kun der det ikke er fysisk plass kan deler av den påkrevde trafikantinformasjonen avvikes. Det skal alltid være et inngangsskilt over inngangen.  

Stasjoner i denne kategorien er:

 Gullhaug torg  Nationaltheatret  Stovner senter
 Grønland  Nydalen
 Jernbanetorget  Romsås

 

1. Inngang i kjøpesenter

Der det etter leietakers regelverk ikke er mulig å få plassert alle inngangselementene, skal inngangsskiltet prioriteres. Gjennom å forhandle frem alternative plasseringer for de øvrige kommersielle aktørene, kan inngangsskiltet plasseres optimalt. 

Delt inngang kjopesenter

1. Andre aktørers skilting kan samles i et eget skiltsystem i nærheten av inngangen 
2. Andre aktørers skilting kan samles i egen skiltsøyle

  

2. Inngang delt med andre kollektivoperatører

Der to eller flere operatører har kommunikasjonsbehov i inngangspartiet skal disse integreres i skiltprogrammet. Det er utviklet egne løsninger som ivaretar Ruter og Jernbaneverket sine interesser. 

Delt inngang kollektiv

1. Fjernsignal for tog og T-bane 2. Inngangsskilt for tog og T-bane

 

3. Unntak

Der utleier ikke gir rom for forhandlinger og det ordinære skiltprogrammet ikke lar seg integrere på en god måte, bør det utvikles spesialtilpassede inngangsskilt. Skiltene må utformes av Ruters skiltplanleggere ut fra lokasjonens gjeldende muligheter og begrensninger.
Delt inngang spesial

Spesialtilpasset skiltløsning