Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Egen inngang

Inngangene i denne kategorien disponeres kun av T-banen. Vi deler inn elementene i påkrevd informasjon, som alltid må være med, og tilleggselementer som fremhever inngangspartiet og stasjonsmiljøet.

Typer egen inngang

1. Inngang i eget bygg 2. Inngang med overbygg 3. Del av fasade

Stasjoner i denne kategorien er:

 Carl Berners plass  Lindeberg  Stovner
 Ellingsrudåsen  Løren  Trosterud
 Ensjø  Nydalen  Tveita
 Furuset  Romsås  Tøyen
 Helsfyr  Stortinget  Vestli

 

Plassering av påkrevd trafikantinformasjon

Egen inngang paakrevd

1. Fjernsignal 

Plasseres i direkte nærhet til inngangen. Skiltet monteres i den posisjonen som gir best synlighet fra tilførselsveiene rundt inngangen. Synlighet på min. 100 meters avstand er et mål.

2. Inngangsskilt 

Plasseres sentrert på flaten over inngangen der det er mulig. Skiltets utforming og plasseringsregler følger skiltprogrammet. Størrelse bør tilpasses arkitekturen.

3. Orienteringspunkt 

Før inngangen skal det etableres et orienteringspunkt med trafikantinformasjon. Der dette ikke er mulig skal dette plasseres innenfor inngangen.

4. Beredskapsskilt for inngang 

Plasseres om mulig på inngangens sidevegger. Ved plassproblemer avklares plassering med skiltplanlegger.     

Tilleggselementer

Egen inngang tillegg

1. Bakgrunnselement

Et bakgrunnselement med trespiler gir en rolig flate å plassere inngangsskiltet på. Det brukes spesielt der eksisterende fasade er uryddig og der stasjonen er lite synlig. Trespilene er med på å ramme inn og tydeliggjøre inngangen. Elementet er samtidig et profilerende element som gir et varmere uttrykk i et mijø preget av betong og stål.

2. Lyssetting

God belysning gjør inngangen mer synlig og inviterende, spesielt i årets mørke perioder, og bidrar til å gjøre opplevelsen av stasjonen tryggere for den reisende. Det anbefales minimum 200 lux i sonen fra dør/åpning til og med 2 meter inn.