Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Nedgang til T-bane

Innganger i denne kategorien ligger helt eller delvis skjult under bakken. Inngangene har lav synlighet og krever god skilting. Vi deler inn elementene i påkrevd informasjon, som alltid må være med, og tilleggselementer, som kan bidra til å heve trafikantinformasjonen og stasjonsmiljøet.

Stasjoner i denne kategorien er:

 Carl Berners plass  Jernbanetorget  Stortinget
 Ellingsrudåsen  Lindeberg  Stovner
 Ensjø  Løren  Trosterud
 Furuset  Nationaltheatret  Tveita
 Grønland  Nydalen  Tøyen
 Helsfyr  Romsås  Vestli

 

 

Plassering av påkrevd trafikantinformasjon

 

Nedgang_paakrevd

1. Fjernsignal - stolpe

Plasseres i direkte nærhet til inngangen. Skiltet monteres i den posisjonen som gir best synlighet fra tilførselsveiene rundt inngangen. Synlighet på min. 100 meters avstand er et mål.

2. Inngangsskilt

Plasseres sentrert på flaten over inngangen der det er mulig. Skiltets utforming og plasseringsregler følger skiltprogrammet. Størrelse bør tilpasses arkitekturen.

3. Orienteringspunkt

Før nedgangen skal det etableres et orienteringspunkt med trafikantinformasjon. Der dette fysisk ikke er mulig (f.eks. pga. mangel på veggflater) skal denne etableres på inngangens innside.

4. Beredskapsskilt for inngang

Plasseres om mulig på inngangens sidevegger. Ved plassproblemer avklares plassering med skiltplanlegger. For detaljer rundt beredskapsskiltet - se sikkerhetsskiltingsprogrammet.

 

Tilleggselementer

Nedgang tillegg
1. Bakgrunnselement

Et bakgrunnselement med trespiler gir en rolig flate å plassere inngangsskiltet på. Det brukes spesielt der eksisterende fasade er uryddig og der stasjonen er lite synlig. Trespilene er med på å ramme inn og tydeliggjøre inngangen. Elementet er samtidig et profilerende element som gir et varmere uttrykk i et mijø preget av betong og stål.

2. Lyssetting

God belysning gjør inngangen mer synlig og inviterende, spesielt i årets mørket perioder, og bidrar til å gjøre opplevelsen av stasjonen tryggere for de reisende. Det anbefales minimum 200 lux i sonen fra dør/ åpning til og med 2 meter inn.