Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Stasjoner med planoverganger

Stasjonstypen kjennetegnes av sin størrelse. De er ofte godt synlige i terrenget, men uoversiktlige å finne frem på for den reisende. Det kan være langt fra en ende av stasjonen til en annen.

Inngangssonen på slike stasjoner plasseres på naturlige orienteringspunkt ved stasjonens hovedinnganger, de mest trafikkerte inngangene. Det er vanligvis en til to naturlige hovedinnganger.

Metrostandard inngangssone

Typiske inngangssoner markert på kart, eksempel fra Åsjordet 

Stasjoner i denne kategorien er:

 Besserud  Gulleråsen  Slemdal
 Frognerseteren  Lillevann  Steinerud
 Frøen  Ris  Vettakollen
 Gråkammen  Skådalen  Vindern

 

 

Plassering av påkrevd trafikantinformasjon

Metrostandard paakrevd

Eksempel på plassering i de to inngangssonene

1. Fjernsignal - stolpe

Fjernsignalet plasseres i nærheten av inngangssonen, i posisjonen som gir best synlighet fra tilførselsveiene rundt inngangen. Synlighet på min. 100 meters avstand er et mål. 

2. Inngangsskilt

Skiltet plasseres i inngangssonen, på vegg eller tilknyttet arkitektur, f. eks. en bro. Inngangsskilt kan gjerne stå i en kombinasjon med orienteringspunktet/ vitriner. Skiltet utformes og plasseres i henhold til skiltprogrammet. Størrelse på skiltet bør tilpasses arkitekturen. 

3. Orienteringspunkt

I hovedinngangen skal det etableres et eller flere orienteringspunkt med trafikantinformasjon. Informasjonselementene plasseres på egnede veggflater eller som frittstående elementer i henhold til skiltprogrammet.

4. Henvisningsskilt

 Det skal henvises til nærliggende og motsatt plattform i inngangssonen nær atkomst til plattform.
     

Tilleggselementer

Eksempel på plassering i de to inngangssonene.

Metrostandard tillegg

 

1. SIS

Bør plasseres i informasjonssonen.