Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Stasjoner med midtstilt plattform

Stasjonstypen kjennetegnes av at de har midtplattform. De er ofte godt synlige i terrenget, men uoversiktlige å finne frem på for den reisende. Det kan være langt fra en ende av stasjonen til en annen.

Inngangssonen på slike stasjoner plasseres på det mest naturlige orienteringspunktet ved stasjonens hovedinnganger, de mest trafikkerte inngangene. Det er vanligvis en til to naturlige hovedinnganger.

Skiltplan stasjoner med plattformtak.

Typiske inngangssoner markert på kart, eksempel fra Bekkestua

Stasjoner i denne kategorien er:

Bekkestua  Sinsen
 Kolsås  Storo

 

 

Plassering av påkrevd trafikantinformasjon

Plassering av påkrevd trafikantinfo rmasjon på stasjoner med plattformtak

1. Fjernsignal - stolpe

Fjernsignalet plasseres i nærheten av inngangssonen, i posisjonen som gir best synlighet fra tilførselsveiene rundt inngangen. Synlighet på min. 100 meters avstand er et mål. 

2. Inngangsskilt

Skiltet plasseres i inngangssonen, på vegg eller tilknyttet arkitektur, f. eks. en bro. Inngangsskilt kan gjerne stå i en kombinasjon med orienteringspunktet/ vitriner. Skiltet utformes og plasseres i henhold til skiltprogrammet. Størrelse på skiltet bør tilpasses arkitekturen. 

3. Orienteringspunkt

I hovedinngangen skal det etableres et eller flere orienteringspunkt med trafikantinformasjon. Informasjonselementene plasseres på egnede veggflater eller som frittstående elementer i henhold til skiltprogrammet.     

Tilleggselementer

Plassering av anbefalte tilleggselementer på stasjoner med plattformtak

1. Bakgrunnselement

Et bakgrunnselement med trespiler gir en rolig flate å plassere inngangsskiltet på. Det brukes spesielt der eksisterende fasade er uryddig og der stasjonen er lite synlig. Trespilene er med på å ramme inn og tydeliggjøre inngangen. Elementet er samtidig et profilerende element som gir et varmere uttrykk i et mijø preget av betong og stål.

2. SIS 

Bør plasseres i informasjonssonen.