Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Stasjoner med stasjonsbygg

Stasjonstypen har et overliggende eller underliggende stasjonsbygg tilknyttet T–banen. Bygget danner en naturlig inngangssone og navigasjonspunkt for de reisende. Der det er mulig skal det etableres et orienteringspunkt med montere eller søyler på begge sider av bygget. Flere av stasjonsbyggene i kategorien leies ut til kommersielle aktører, se retningslinjer for kommersiell skilting i del 4.

 Stasjoner i denne kategorien er:

 Ammerud  Majorstuen  Hellerud
 Bergkrystallen  Manglerud  Høyenhall
 Bogerud  Munkelia  Kalbakken
 Brynseng  Oppsal  Karlsrud
 Bøler  Rommen  Risløkka
 Grorud  Skullerud  Rødtvet
 Haugerud  Ulsrud  Skøyenåsen
 Hovseter  Økern  Veitvet
 Lambertseter  Brattlikollen  Vollebekk
 Linderud  Godlia

 

 

 

 

 

 

 

Plassering av påkrevd trafikantinformasjon

Med stasjonsbygg

Eksemplel på plassering på stasjoner med overliggende og underliggende stasjonsbygg

1. Fjernsignal

Fjernsignalet plasseres i nærheten av inngangssonen, i posisjonen som gir best synlighet fra tilførselsveiene rundt inngangen. Synlighet på min. 100 meters avstand er et mål.

2. Inngangsskilt

Skiltet plasseres i inngangssonen, på bygget eller tilknyttet arkitektur, f. eks. en bro. God synlighet for tilreisende er viktig. Skiltets utforming og plasseringsregler følger skiltprogram for metro. Størrelse bør tilpasses arkitekturen.

3. Orienteringspunkt

I inngangssonen skal det etableres et eller flere orienteringspunkt med trafikantinformasjon. Orienteringspunktet plasseres godt synlig ved eller på stasjonsbygget.

4. Henvisningsskilt

Det skal henvises til nærliggende og motsatt plattform i inngangssonen nær ankomst til plattform.

Tilleggselementer

Med bygg, tillegg

Med stasjonsbygg, tillegg 2

1. Bakgrunnselement

Et bakgrunnselement med trespiler gir en rolig flate å plassere inngangsskiltet på. Det brukes spesielt der eksisterende fasade er uryddig og der stasjonen er lite synlig. Trespilene er med på å ramme inn og tydeliggjøre inngangen. Elementet er samtidig et profilerende element som gir et varmere uttrykk i et mijø preget av betong og stål.

2. SIS

Bør plasseres i orienteringspunktet.

3. Arkitektonisk fjernsignal

Driftsartpiktogrammet kan brukes som frittstående element, malt på flater for en fjernsignal- eller signaturfunksjon i inngangssonen. Symbolet kan anvendes i ulike materialer og størrelser, men alltid i original form, applisert på fasader og veggflater.