Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Forord

Sporveien Oslo AS og Ruter AS har som mål å markedsføre og tydeliggjøre stasjonene i bybildet. For å oppnå dette, er skiltprogrammet her supplert med retningslinjer for bruk av skilt i inngangspartiene og hvordan de ulike skiltene skal skal plasseres i forhold til hverandre. Retningslinjene er et verktøy for skiltplanleggere, leietakere, kommersielle aktører, arkitekter eller andre som utformer eller påvirker T-banens inngangspartier.

Inngang illustrasjon

Med skilt og elementer menes Sporveiens og Ruters trafikantinformasjons- og stasjonsskilt, leietakeres skilt og reklame/ markedsføring på stasjonen.

Retningslinjene har som mål å:

  • Øke T-banenes synlighet, oversiktlighet, attraktivitet og trygghet
  • Invitere til bruk av metrosystemet for eksisterende og nye reisende 
  • Sikre verdier for leietakere og reklame
  • Forenkle prosessen med å skilte
  • Sikre helhetlig visuell profilering av stasjonene i T-banenettet

Alle T–banestasjoner er kategorisert og inndelt inn i 5 ulike inngangskategorier. Plassering av skilt og elementer i de ulike inngangskategoriene er illustrert og forklart på de påfølgende sidene.

Plasseringskonflikter og prioritering

I situasjoner med plassutfordringer skal trafikantinformasjonen prioriteres. Partene skal aktivt arbeide for å finne alternativ plassering for reklame med tilsvarende eksponeringsverdi på aktuell stasjon, eller andre steder i T-banenettet. Blir det et stort omfang av reklameflater som må vike, må alternative plasseringer vurderes for å ivareta de de økonomiske sidene av den til enhver tid gjeldende reklameavtale. I slike situasjoner avklares enkeltsaker av Ruter og Sporveien i fellesskap. 

Plasseringsregler for trafikantinformasjon er beskrevet i kapittel 2 og 3. Plassering av reklame eller kommersielle skilt er beskrevet i henholdsvis del 3 og 4. 

Med "Inngang" menes i denne sammenhengen:

  • Innendørs stasjoner: Sonen i umiddelbar nærhet av inngangens utside.
  • Utendørs stasjoner: Sonen som oppleves som et naturlig orienteringspunkt før man ankommer plattformen.

 

Navigasjonspunkter, orienteringspunkter og sekundærinnganger behandles i skiltprogrammet.

Spørsmål til retningslinjene kan rettes til:

  • Ruter As (trafikantinformasjons- og henvisningsskilt, del 1 og 2)
  • Sporveien Oslo As (reklame/ kommersielle skilt, del 3 og 4)