Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

DEL 3: Plassering av reklame

Retningslinjene beskriver plassering og prioritering av reklame i forhold til trafikantinformasjon, og legger til rette for en oversiktlig og enkel planleggingsprosess. Reklame er en viktig inntektskilde for kollektivtrafikken og en naturlig del av T-banens landskap. Den kan være med på å berike stasjonsopplevelsen om den plasseres riktig.

Retningslinjer for plassering

Det skal alltid være en 2 meters frisone mellom reklamemontere og trafikantinformasjon. Ved plassering av reklame på en ny stasjon eller ved oppgradering av en eksisterende stasjon, er det nødvendig å kartlegge om den aktuelle posisjonen er satt av til trafikantinformasjon. Om den ikke er det følges regelverket nedenfor.

Reklame retningslinjer

1. Ingen trafikantinformasjon: Reklame plasseres fritt, men min. 0,7m fra byggets hjørne 
2. Reklame plasseres min. 2m fra inngang og navigasjonspunkter 

3. Reklame plasseres min 2m fra trafikantinformasjon 

 

Plasseringskonflikter og prioritering

I situasjoner med plassutfordringer skal trafikantinformasjonen prioriteres. Plasseringsregler for trafikantinformasjon er beskrevet i kapittel 2 og 3Partene skal aktivt arbeide for å finne alternativ plassering for reklame med tilsvarende eksponeringsverdi på aktuell stasjon, eller andre steder i T-banenettet. Blir det et stort omfang av reklameflater som må vike, må alternative plasseringer vurderes for å ivareta de de økonomiske sidene av den til enhver tid gjeldende reklameavtale. I slike situasjoner avklares enkeltsaker av Ruter og Sporveien i fellesskap.  

Reklame konflikter

1. Feil plassering: Reklame for nær trafikantinformasjon
2. Riktig plassering: Ved konflikter veier trafikantinformasjon tyngst - reklamen må vike

 

Plassering i forhold til andre elementer

Reklame eksempel

1. Eksempel på plassering av reklamemonter i forhold til øvrige elementer

 

Spørsmål til retningslinjene kan rettes til Sporveien Oslo As.