Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

DEL 4: Skilting for kommersielle leietakere

Retningslinjene gir føringer for skilting av kommersielle virksomheter på T-banen sitt område.

Plassering av skilt

 

  • Leietaker har mulighet for å montere 1 stk. fasadeskilt og 1 stk. uthengsskilt utenfor inngangen. Fasadeskiltet skal plasseres over inngangen til utsalgstedet eller sentrert på leietakers del av fasaden. Uthengsskiltet skal monteres minimum 1,5 meter fra byggets hjørner. 
  • Skilting på gesims eller på tak er i utgangspunktet ikke tillatt. På noen stasjoner vil allikevel skilting på gesims eller tak fremstå som det mest ryddige alternativet. Disse tilfellene skal vurderes av Ruter i samråd med Sporveien for eventuell dispensasjon.
  • Skilter og profilering skal i utgangspunktet kun plasseres på fasaden der inngangen befinner seg. Andre fasadeflater kan unntaksvis benyttes så lenge det ikke oppstår konflikter med trafikantinformasjon.
  • Skiltenes størrelse og utforming må følge aktuelle retningslinjer fra Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten, og er i de fleste tilfeller søknadspliktige. Ved ønske om flere skilt eller plakater, må dette søkes spesielt om hos Sporveien.

 

Kommersiell skilting plassering

1. Uthengsskilt 2. Fasadeskilt 3. Leietakers fasade, tillatt flate for plassering

Andre profileringselementer

Ved lokaler med behov for markiser eller annen form for solskjerming, skal disse være sorte eller antrasittgrå i tråd med Ruters designprogram. Bruk av eget fasadebånd er ikke tillatt.

Kommersiell skilting annet

1. Bruk av fasadebånd er ikke tillatt 2. Markiser i antrasitt eller sort farge

 

Spørsmål til retningslinjene kan rettes til Sporveien Oslo As.