Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Oversikt over stasjons- og inngangstyper

Det finnes 5 overordnede inngangstyper i metronettet, fordelt mellom innendørs- og utendørsstasjoner.

Stasjonstyper  

Ulike stasjonstyper har ulike inngangssituasjoner. Under er en kategorisering av samtlige T-banestasjoner i metronettet.

Stasjonstyper

Midlertidig oversikt over stasjoner - Skal oppdateres!

Inngangstyper for innendørs stasjoner

Dette karakteriserer inngangene til innendørs stasjoner:

  • Innendørs stasjoner er stasjoner med plattform under terrenget
  • Inngangen er tydelig og naturlig avgrenset
  • Normalt har en innendørs stasjon en kombinasjon av flere ulike inngangstyper
Inngangstyper - Innendørsstasjoner

1. Nedgang 2. Egen inngang 3. Delt inngang

Inngangstyper for utendørs stasjoner

Dette karakteriserer inngangene til utendørs stasjoner:

  • Utendørs stasjoner er alle stasjoner med plattform i, på eller over terrenget
  • Utendørs stasjoner har ofte ingen tydelig avgrenset inngang, men har flere ulike adkomstveier
  • Kun adkomstveier som danner naturlige orienteringspunkt for den reisende defineres som innganger
  • Sekundære adkomstveier skiltes i henhold til skiltprogram for metro ved hjelp av ordinær skilting
Inngangstyper - Utendørsstasjoner

1. Med stasjonsbygg 2. Uten stasjonsbygg 3. Stasjoner med planovergang 4. Stasjoner med midtplattform

Hovedinnganger

Adkomstveier som fører til en naturlig hovedinngang markeres ved hjelp av et orienteringspunkt. Orienteringspunktet utgjør inngangen på utendørs stasjoner. Sonen før og etter orienteringspunktet beskrives i skiltprogram for metroRuter har ulike skilt og informasjonsbærere, så et orienteringspunkt kan se ulikt ut fra stasjon til stasjon, men den reisende skal alltid få nødvendig trafikkantinformasjon. På en stasjon det ikke er plass til en vitrine kan det f.eks brukes en søyle.

Bilde av brukerferd

1. Henvisning til stasjon 2. Fjernsignal - stolpe 3. Inngangssone med orienteringspunkt og stasjonsnavnskilt 4. Henvisning til plattform

Andre atkomstveier

Mindre atkomstveier skiltes uten bruk av orienteringspunkt og behandles ikke som et inngangsparti. Retningslinjene for sekundære innganger beskrives derfor ikke i denne delen av designmanualen, men i ordinært skiltprogram for metro.

Brukerferd, adkomstvei

1. Henvisning til stasjon 2. Fjernsignal - stolpe 4. Henvisning til plattform