Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Elementoversikt for inngangsparti

Påkrevd trafikantinformasjon

Dette er funksjoner som må være tilstede på en stasjon for at den reisende skal få nødvendig informasjon. Ruter har flere ulike skilt og informasjonsbærere som kan løse de samme behov. Der det er hensiktsmessig kan informasjonssøyle erstatte vitrinen.

Elementer, paakrevd

1. Fjernsignal - stolpe 2. Orienteringspunkt, vitrine 3. Inngangsskilt 4. Henvisningsskilt til plattform 5. Beredskapsskilt for inngang

 

Tilleggselementer

Elementene er under utarbeidelse så det foreligger foreløpig ingen fysisk kravspesifikasjon. 

Elementer, tillegg

1. Sanntidsinformasjon 2. Bakgrunnselement i trespiler 3. Arkitektonisk fjernsignal 4. Lyssetting

 

Reklame og kommersiell skilting
Elementer, andre

1. Eksempel på reklamemonter 2. Eksempel på fasadeskilt for andre aktører