Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Fareskilt

Fareskilt skal advare om fare og farlige forhold og er beregnet for publikum. Fareskiltene har enten et sirkulært eller et trekantet symbol som kan stå alene eller i kombinasjon med tekst.

Om fareskilt

Fareskilt sirkel.

Sirkel brukes for forebyggende og vennlige henvendelser når eventuelle handlinger kan medføre fare, som for eksempel ved fare knyttet til plattformkant eller tog.

 

 

 

Fareskilt trekant.

Trekant brukes ved farlige forhold og faren beskrives da med en stående trekant med et tilleggssymbol som utropstegn, lyn, eksplosjon o.l. 

 

 

Fareskiltenes overflate skal bestå av minimum 50 % gult. All grafikk skal være sort. Skiltene har ikke refleks eller etterlysende egenskaper.

Pantone 123 sikkerhetsfarge

Varianter

Under vises eksempler på fareskilt som brukes av Sporveien T-banen:

Fareskilt varianter

(1) Fareskilt som varsler fare ved plattformkant. (2) Fareskilt som varsler fare ved av- og påstigning.
(3) Fareskilt som varsler fare ved strøm. (4) Fareskilt som varsler fare ved bom.

Plassering og konstruksjon

Fareskilt skal plasseres nær stedet der faren kan oppstå, eventuelt direkte på det faren dreier seg om. Skiltene skal være godt synlige – også i situasjoner med trengsel. Antall fareskilt vil variere ut fra stasjonstype og behov.

Fareskilt i spor

I spor skal overkanten av fareskiltet monteres 900 mm over plattformkant.

Plassering, høytsittende markeringslys   

Fareskilt i spor ved rett plattform

På stasjoner med rett plattform skal det monteres fem fareskilt per spor med budskapet "Hold avstand til plattformkant” og "Fare! Strømførende skinne". Skiltene skal plasseres i sporet og fordeles jevnt over plattformens lengde. Når skiltet monteres på stolpe skal eskelokk benyttes. Det skal benyttes plateskilt ved montering på midtgjerde.

Fareskilt rett plattform

Fareskilt i spor ved buet plattform

På stasjoner med buet plattform skal det monteres fem fareskilt per spor med budskapet "Hold avstand til plattformkant”, "Fare! Strømførende skinne" og "Vær oppmerksom på avstand mellom tog og plattform". Skiltene skal plasseres i sporet og fordeles jevnt over plattformens lengde. Når skiltet monteres på stolpe skal eskelokk benyttes. Det skal benyttes plateskilt ved montering på midtgjerde.

Fareskilt buet plattform

Plassering på begrensede flater

Fareskilt kan ved behov monteres på dør, stolpe og bom og skal om mulig midtstilles og plasseres i øyehøyde. 

Plassering fareskilt på begrensede flater

Dersom flere sikkerhetsskilt opptrer sammen, skal retningslinjer for plasseringskombinasjoner av sikkerhetsskilt følges.

 

Tilbake til Innhold - Sikkerhetsskiltingsprogram