Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Forbudsskilt

Forbudsskilt brukes for å varsle publikum om forbud som er særlig viktige. Behov for forbudsskilt angis av Sporveien T-banen.

Om forbudsskilt

Forbudsskilt knyttet til kollektiv reise kjennetegnes av hvit sirkel med rød diagonal strek. Forbud knyttet til privatrettslige forbud har kun hvit grafikk. Grunnarealet på et forbudsskilt bør bestå av minimum 50% antrasittgrått. All grafikk skal være hvit, med unntak av rød diagonal strek over piktogram. Skiltene har ikke refleks eller etterlysende egenskaper.

Pantone 432

Varianter

Sporveien T-banen deler forbudsskilt inn i to undergrupperinger:

Forbudsskilt knyttet til kollektiv reise

Det er utviklet skilt som forbyr røyking, sykling, skating, unødig opphold på stasjonsområdet og ferdsel i spor.

Forbudsskilt varianter.

Privatrettslige forbudsskilt

Privatrettslige skilt plasseres der det kan være problemer med å få publikum til å respektere lover og regler som gjelder for et offentlig område.

Privatrettslige forbudsskilt.

Plassering og konstruksjon

Forbudsskilt plasseres først og fremst i informasjonsvitriner i orienteringspunktet. Ved særskilte behov kan forbudsskiltene plasseres som enkeltstående skilt i publikumsarealet. Dette besluttes i samsvar med Sporveien. Forbudsskilt som opptrer utenfor vitrine kan være eskelokk, plateskilt eller folie.

Forbudt å ferdes i sporet

Skiltet “Forbudt å ferdes i sporet" skal plasseres i hver ende av plattform. Skiltet produseres som folie og monteres på akrylplate på plattform.

Forbudsskilt plassering.

 

Tilbake til Innhold - Sikkerhetsskiltingsprogram