Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Informasjonsskilt

Informasjonsskilt brukes for å informere publikum. Merkingen er for alle som ferdes i T-banenettverket. Behov for informasjonsskilt angis av Sporveien T-banen.

Om informasjonsskilt

Skiltflaten på et informasjonsskilt består av minimum 50% antrasittgrått med hvit tekst. Skiltene har ikke refleks eller etterlysende egenskaper.

Pantone 432

Varianter

Under vises eksempler på informasjonsskilt som brukes av Sporveien T-banen:

Informasjonsskilt varianter.

(1) Videoovervåkningsskiltet er med på å skape trygghet for de reisende, samtidig som det har en lovpålagt funksjon i henhold til personopplysningsloven.
(2) Skiltet som indikerer kort plattform skal brukes når det er behov for å informere de reisende om at det ikke er påstigning på hele plattformens lengde.

Plassering og konstruksjon

Informasjonsskilt plasseres først og fremst i informasjonsvitriner i orienteringspunktet, men ved særstilte behov kan disse plasseres som enkeltstående skilt i publikumsareal.

Størrelsen på informasjonsskilt tilpasses etter behov og plass. Informasjonsskilt skal først og fremst plasseres i informasjonsvitriner. Dersom behovet oppstår kan informasjonsskiltene også opptre som enkeltstående eskelokkskilt, plateskilt eller folie. Enkeltstående skilt plasseres normalt i øyehøyde, ca. 1600 mm over bakkenivå.

Markering av kort plattform

Skiltet skal plasseres synlig slik at de som eventuelt plasserer seg feil på plattform ser informasjonen og raskt kan forflytte seg til riktig sone.

Informasjonsskilt kort plattform.

Videoovervåkning

Skiltet plasseres primært i vitriner og finnes i ulike formater.

Informasjonsskilt videoovervåking.

 

Tilbake til Innhold - Sikkerhetsskiltingsprogram