Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

2.2 Markeringslys

Markeringslys skal identifisere rømningsveiene og utgangene i T-banesystemet og hjelpe personer med å finne veien ut under alle forhold.

Om Markeringslys

På de fleste T-banestasjoner er rømningsveier også ordinære utganger, og markeringslys vil dermed som oftest opptre sammen med henvisningsskilt. Markeringslysenes overflate skal bestå av minimum 50 % grønt. All grafikk skal være hvit og etterlysende. 

Pantone 340

Varianter

Ulike varianter av markeringslys gjør det mulig å gi ekstra informasjon for personer med nedsatt fremkommelighet. Sporveien T-banen deler markeringslys inn i tre undergrupperinger:

  • skilt som opplyser om rømningsvei som er fremkommelig for alle
  • skilt som opplyser om trapp eller annen rømningsvei som ikke er tilrettelagt for rullende
  • skilt som opplyser om trapp og henviser til alternativ rute for rullende

Eksempler på ulike varianter:

Markeringslys varianter

 

Markeringslys alternativ rute illustrasjon

(1) Situasjonen viser markeringslys med alternativ rute for rullende.
(2) Oversiktsbilde over rømningsvei til trapp med alternativ rute for rullende.

 

 

Plassering og konstruksjon

Markeringslys skal primært monteres i tak, ca. 2100 – 2500 mm over gulvnivå.  Ved montering flatt på vegg skal markeringslyset monteres minimum 1800 mm over gulvet. Der det er mulig bør skiltene henge sammen med øvrige henvisningsskilt for å gi stasjonene et ryddig visuelt uttrykk.  

Leseavstand

Leseavstand markeringslys

Leseavstand til markeringslys skal være maksimalt 20 meter.

Markeringslys leseavstand illustrasjon

Der hvor henvisningsskiltene henger med mer enn 20 meters avstand, må markeringslysene plasseres hyppigere.

Markeringslys og henvisningsskilt i kombinasjon

Under presenteres retningslinjer for hvordan markeringslys skal monteres i kombinasjon med henvisningsskilt. Av vedlikeholdsmessige årsaker skal det alltid være 200 mm avstand mellom skiltene. Les mer om dette i Skiltprogrammet. 

Skiltkombinasjoner 001

Markeringslys og henvisningsskilt skal alltid flukte i overkant og monteres 200 mm fra hverandre.

Høyde markeringslys og henvisningsskilt.

Ved lik høyde på markeringslys og henvisningsskilt skal disse flukte i både over- og underkant.

Alternative rømingsveier illustrasjon.

I situasjoner der det er flere alternative rømningsveier plasseres henvisningsskiltet i midten og markeringslysene på de sidene det henvises til.

 

 

Plassering ved utganger

Markeringslys skal monteres rett over døråpninger for å unngå kollisjoner og trengsel ved en nødssituasjon. Der det er usikkerhet om plassering, løses det i samråd med Sporveien T-banen.

Markeringslys hvor det er to utganger.

Der det er to utganger bør markeringslysene sentreres over hver sin utgang.

Markeringslys hvor det er en utgang.

Markeringslys kan monteres ved siden av henvisningsskiltet der utgangens bredde tillater det.

Markeringslys ved smal utgang.

(1) Der hvor utgangsdøren er for smal til å plassere markeringslyset ved siden av henvisningsskiltet, kan en vurdere plassering i forkant gitt at det ikke ødelegger siktlinjene. 
(2) Markeringslys skal aldri plasseres over henvisingsskiltene, fordi det gir nedsatt synlighet i røykfylte rom.

Plassering på plattform

På plattform skal markeringslys i størst mulig grad sentreres for å sikre frie rømningsveier. Informasjon om aktuelle rømingsveier på de ulike stasjoner innhentes hos Sporveien T-banen. 

 

Ved montering må det tas hensyn til lysarmatur, slik at det er enkelt å utføre vedlikehold på både lys og skilt.

Markeringslys plassert mot vegg (anbefalt løsning)

Under vises et eksempel på plassering av markeringslys på plattform montert innerst mot vegg på en plattform som er fem meter bred. Markeringslyset skal sentreres i størst mulig grad i henhold til gitte plasseringsregler som vist under:

Markeringslys mot vegg.

Markeringslys plassert ut mot spor (alternativ løsning)

Under vises eksempel på plassering av markeringslys på plattform montert ytterst mot spor på en plattform som er fire meter bred. Denne løsningen skal kun brukes dersom markeringslyset ikke kan plasseres innerst mot vegg, slik eksempelet over viser. Markeringslyset skal sentreres i størst mulig grad i henhold til plasseringsregler vist under:

Markeringslys ut mot spor.

Markeringslys mellom henvisningsskilt

Ved både høyde- og breddebegrensninger kan markeringslyset plasseres mellom henvisningsskilt. Det må da tas hensyn til siktlinjer, leseavstand og at pilene, både på henvisningsskilt og markeringslys, skal peke mot utgang.

Markeringslys mellom henvisningssklit.

Markeringslys på vei ut fra plattform

Markeringslys skal sentreres foran korridoråpninger som leder ut av stasjonen.

Markeringslys fra plattform.

 

Andre plasseringer

Markeringslys over sperreporter

Markeringslys mellom henvisningsskilt sperreport.

Markeringslys skal sentreres mellom henvisningsskilt.

Markeringslys over sperreport.

Markeringslys skal plasseres til høyre for henvisningsskilt dersom dette er hensiktsmessig med tanke på pilens rettning.

 

Tilbake til Innhold - Sikkerhetsskiltingsprogram