Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Grafisk utforming

Felles for alle sikkerhetsskilt er utfallende bunnfarge og en horisontal skravur i skiltets overkant. Skiltene er skalerbare innenfor modulsystemet, men forholder seg alltid til halve eller hele moduler.

Alle grafiske elementer på skiltflaten skal følge malens føringer til proporsjoner, innbyrdes plassering og beskyttelsesområde. Ved utvikling av nye skilt hvor det er mye tekst må skiltstørrelsen økes i henhold til modulsystemet. Det er ikke rom for å forminske teksten. Forholdene i malen er proporsjonalt lik for både hel og halv modul.

Sikkerhetsskilt følger Ruter sine ordinære regler for skrift og språk. Skiltenes farger er beskrevet under de ulike sikkerhetsskiltkategoriene.

Fareskilt, hold avstand til plattformkant.

Plassering av tekst

Skilt som kun har en modul i høyden kan ha to eller fire tekstlinjer. Manus og skiltets lengde gir føringer for hvilken mal som kan brukes i hvert enkelt tilfelle. All tekst venstrejusteres, men på skilt med breddeformat på to eller færre moduler i bredden kan sentrering vurderes.

Skiltformater modulstørrelser.

(1) Ved behov for to tekstlinjer plasseres tekst i henhold til malen over.
(2) Der det kun er behov for en tekstlinje, og lengden på skiltet tillater det, plasseres teksten etter malen over.
(3) Eksempel på skilt med sentrert tekst.
(4) Dørskilt og merker følger samme mal og skaleres ned proporsjonalt.

Plassering av piler og piktogrammer

Retningspiler skal plasseres innenfor en grunnmodul. Den skal sentreres horisontalt og vertikalt på nettofeltet under skravuren. Pilen plasseres etter egne regler. Piktogrammer plasseres etter samme regler, og skal alltid plasseres på skiltets venstre side.

Skilt, piler og piktogrammer.

Piler og piktogrammer plasseres i henhold til en 26 x 26-deling av grunnmodulen.

 

Tilbake til Innhold - Sikkerhetsskiltingsprogram