Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Kombinasjoner av sikkerhetsskilt

Sikkerhetsskiltkategorier kan grupperes der det er begrenset plass eller behov for å oppnå et ryddig og helhetlig budskap.

Om skiltkombinasjoner

Man kan kombinere ulike kategorier av sikkerhetsskilt, men skiltene må utformes slik at alle har felles breddemål for å oppnå et tydelig og estetisk budskap. 

Prinsipper for stabling av sikkerhetsskilt

Det er to måter å gjøre dette på: En skiltplate kan deles inn i flere ulike grafiske felt eller flere enkeltskilt kan monteres i en gruppe.

Sikkerhetsskilt stabling.

Til venstre: en plate delt i tre grafiske felt
Til høyre: tre plater montert inntil hverandre

 

Sikkerhetsskilt budskap stablet.

Bilde 1: tre budskap fra samme sikkerhetsskiltkategori
Bilde 2: tre budskap fra ulike sikkerhetsskiltkategorier
Bilde 3: tre budskap fra ulike sikkerhetsskiltkategorier med ulik breddemål på skilt (ikke lovlig løsning)

Hierarki for sammenstilling av sikkerhetsskilt

Dersom flere sikkerhetsskilt plasseres på dør eller andre begrensede flater, stables disse i følgende prioriteringsrekkefølge:

  1. fare
  2. brann
  3. beredskap
  4. annen informasjon

Sikkerhetsskilt stabling på dør.

Sikkerhetsskilting hierarki på dør.

 

Tilbake til Innhold - Sikkerhetsskiltingsprogram