Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Soner

Utenfor plattformene er skillet mellom de ulike sonene ofte flytende og sklir inn i hverandre.

Sonemodell T-banestasjon
Sonen danner overgangen fra omgivelsene til stasjonen. Her vil den reisende møte TID programmet. En inngang er et naturlige adkomstpunktet til stasjonen. Den må ikke være fysisk i form av en dør eller en portal. En stasjon kan ha én eller flere innganger. Området mellom inngangen og plattform. Av/påstigingsonen der T-banen stopper.

Soneplantegning T-bane.

Sekundærinngang-og utgangsone er ofte mindre områder hvor de forskjellige sonene kan gli over i hverandre (inn- og utgang, navigansjonssone og plattform). Primærinngang-og utgangsone er større områder hvor det er lengre mellom de forskjellige sonene (inn- og utgang, navigansjonssone og plattform).