Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Om stoppesteder og stasjoner

En reisende skal kjenne seg igjen og oppleve at det er enkelt å forstå og benytte kollektivtilbudet uavhengig av hvor de befinner seg i systemet. Reisende møter både T-banestasjoner, bussterminaler, stoppesteder og knutepunkt, gjerne i en og samme reise. For å sikre at trafikantinfomasjonen planlegges optimalt er det laget en veileder for de ulike stoppestedstypene.

Illustrajon stoppesteder og stasjoner.

Stasjoner og terminaler

En stasjon eller terminal består av en samling av/påstigings- punkt innenfor samme driftsart.       

Knutepunkt

Et knutepunkt er et omstigningspunkt hvor det er tilrettelagt for enkel, effektiv, trygg, bekvem og forutsigbar omstiging til kryssende linjer. Et knutepunkt inneholder stoppe- steder, terminaler og/eller stasjoner.

Stoppested

Et stoppested er et av/ påstigningspunkt for buss og trikk. De reisende finner trafikant-informasjon på selve stoppestedet. Et stoppested har ingen inngang eller navigasjons- sone med mindre det er en del av et knutepunkt.