Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Servicepunkt introduksjon

For å tilby optimal service til de kollektivreisende har Ruter utviklet egne servicepunkt og kundesentre. Servicepunktene og sentrene er betjente og gir utdypende informasjon om tjenester og spørsmål knyttet til det å reise kollektivt.

Ruters servicepunkt er fullverdige informasjonspunkter som håndterer alle typer spørsmål fra kunden knyttet til Ruters tjenester. De er plasseffektive og universelt utformet. Servicepunktene er utviklet i samråd med ansatterepresentanter i OTD. 

Sisteledd intro

Servicepunktene er utviklet med hensyn til plassering både under bakken og på overflate. Felles for begge løsninger er at senteret er bygget opp med 2 arbeidsplasser samlet i et kompakt, men spesialtilpasset arbeidsmiljø. Kundehandteringen løses ved bruk av kølappsystem.

Servicepunkt

Kjernen i Sevicesenteret er rommet selve kundebehandlingen skjer. Det er optimalisert for å være funksjonelt innenfor en veldig kompakt grunnflate. Dette muliggjør plassering på selv trange undergrunnstasjoner. I tilegg til kundebehandlingsrommet skal et servicesenter ha minst 1 stk billettautomat, trafikantinformasjon og SIS i nærtilknyting.

Servicepunkt oversikt

Nøyaktig plassering og planløsning må tilpasses den enkelte lokasjon.
1. Kundebehandlingsrom. Dette brukes som utgangspunkt for alle servicepunkt.
2. Kundebehandlingsrom felt inn i et eksiterende vegg, tileggsinformasjon plassert og tilpasset rette veggflater.
3. Kundebehandlingsrom plassert utenpå eksisterende vegg. Tileggsinformasjon plassert på buede sidevegger.