Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Linjekart, buss – Oslo

Linjekart for buss i Oslo viser hvor de ulike busslinjene (traseene) går i geografien, noen utvalgte stoppesteder, endestoppesteder samt overgangsmuligheter. Alt dette bidrar til å gi brukerne god informasjon om rutetilbudet.

Linjekart, Bybuss

Linjekart for bybuss i Oslo som viser de aller fleste busslinjene.

Linjekart, Bybuss1

Ved å gråne ut deler av busslinjene, kan linjekart for bybuss i Oslo deles inn i 5 stedsområder: Indre Oslo, Oslo nord, Oslo vest, Groruddalen og Oslo syd. Da markeres kun de aktuelle busslinjene for hvert enkelt stedsområde

Kartformat

Disse linjekartene lages i formatet 210x210mm for enkelt å kunne implementeres i ruteheftene. De bør ikke benyttes på holdeplasser, da de er uegnet til dette formålet .

Linjetyper

Linjekart, Bybuss, linjetyper

1. Full driftstid
2. Begrenset driftstid
3. Rushtid

Linjenummer og endestoppesteder

Linjenummer angis med hvit tekst i en boks som følger traséfargen. Endestoppesteder markeres med en svart firkant på størrelse med linjetykkelsen (se under).

Linjekart, Bybuss2
Linjekart, Bybuss3

Ved å sette linjenummer på selve streken/linjen, blir det lettere å følge hver busslinje gjennom sine respektive traseer.

Kjøreretning på linjen

Vi bruker piler på linjen som et virkemiddel for å fortelle hvilken vei bussen kjører.

Linjekart, Bybuss4

Overganger

Store knutepunkt med overgangsmuligheter markeres med en svart ramme (se under). Det er mulig med overgang til alle busslinjene innenfor rammen. Overgang til T-bane markeres med eget T-banesymbol.

Linjekart, Bybuss5