Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Linjekart, buss – Akershus

Linjekart for buss i Akershus viser hvor de ulike busslinjer (traseer) går i geografien og plassering av stoppesteder. Endestoppesteder og utvalgte stoppesteder langs traseen samt overgangsmuligheter, er med for å gi brukerne god informasjon til å forstå rutetilbudet.

Linjekart, Regionbuss

Nedlastbar fil

Linjekart for buss – Akershus, er under evaluering, og maldokument er dessverre ikke tilgjengelig pr. dd.

Kartformat

Disse linjekartene lages i formatet 210x210mm for enkelt å kunne implementeres i ruteheftene. De kan også skaleres opp til formatet 400x400mm for utplassering på stoppesteder.

Stoppesteder

Stoppesteder

1. Endeholdeplasser markeres med sort kvadrat, sammen med Linjenummer.
2. Stoppesteder langs traséen, markeres som en sort sirkel.
3. Stoppested, kun i én retning

Linjetykkelser

Busslinjer som ikke kjører hver dag eller har begrenset driftstid skiller seg fra de øvrige linjene med en annen type trasé (se den gule linjen under).

Linjetykkelser

Traseer som deler seg eller krysser

Traseer som deler seg eller krysser skal ha pene overganger. Dette løses ved å duplisere linjen (streken) og fjerne den hvite konturen på den øverste streken.

Linjekart, Regionbuss, kryss og delinger