Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Linjekart, trikk

Linjekart for trikk viser hvor de ulike trikkelinjene (traseene) går i geografien og plassering av stoppesteder. Alle stoppesteder er navngitt og stoppesteder med overgangsmuligheter er med for å gi brukerne god informasjon til å forstå rutetilbudet.

Linjekart, Trikk1

Linjekartet for trikk viser en oversikt over alle trikkelinjene i Oslo.

Kartformat

Disse linjekartene lages i formatet 210x210mm for enkelt å kunne implementeres i ruteheftene. De kan også skaleres opp til formatet 400x400mm for utplassering på stoppesteder. I tillegg finnes det noen spesialformater til bruk ombord på T-banevognene.

Linjekart, Trikk2

Ombord i trikkene brukes et justert linjekart i et avlangt format for plassering innvendig over dørene (str. 284x1500mm).

Linjenummer

Linjenummer angis med hvit tekst i en boks som følger traséfargen, og plasseres på begge endestoppene for hver trasé.

Linjekart, Trikk, stoppesteder4

Stoppesteder i en kjøreretning

Linjekart, Trikk, stoppested en vei

Stoppesteder i en kjøreretning, markeres med svarte piler.

Traseer med begrenset driftstid

Traseer som ikke kjøres hver dag eller har begrenset driftstid skiller seg fra de øvrige linjene med en annen type trasé (se den lilla linjen under).

Linjekart, Trikk, begrenset driftstid

Traseer som deler seg eller krysser

Traseer som deler seg eller krysser skal ha pene overganger. Dette løses ved å duplisere linjen (streken) og fjerne den hvite konturen på den øverste streken.

Linjekart, Trikk, stoppesteder3