Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Linjekart, T-bane

Linjekart for T-bane viser hvor de ulike T-banelinjene (traseene) går i geografien og plassering av stoppesteder. Alle stoppesteder er navngitt og stoppesteder med overgangsmuligheter er med for å gi brukerne god informasjon til å forstå rutetilbudet.

Linjekart, T-bane1

Linjekartet for T-bane viser en oversikt over hele T-banenettet i Oslo.

Nedlastbar fil

For enkelt å kunne lage kart, har vi laget et maldokument for linjekart, T-bane som kan brukes av det grafiske programmet Illustrator. Her finner du grafiske elementer som tilhører linjekart, T-bane.

Kartformat

Disse linjekartene lages i formatet 210x210mm for enkelt å kunne implementeres i ruteheftene. De kan også skaleres opp til formatet 400x400mm for utplassering på stoppesteder. I tillegg finnes det noen spesialformater til bruk ombord på T-banevognene og på alle holdeplasser utrustet med Sporveiens eksisterende paneler (ikke de som har Metromontre).

Linjekart, T-bane2

Ombord i T-banevognene brukes et justert linjekart i et avlangt format for plassering innvendig over dørene (str. 286x1850mm).

Linjekart, T-bane3

På flesteparten av dagens holdeplasser benyttes dette kartformatet (ca. 400x800mm) som er tilpasset Sporveiens eksisterende paneler (ikke Metromontre).

Linjenummer

Linjenummer angis med hvit tekst i en boks som følger traséfargen, og plasseres på begge endestoppene for hver trasé.

Linjekart, T-bane, stoppesteder3

Linje 4 og 6 bytter linjenummer underveis i traseen, så derfor plasseres disse linjenumrene midt på traseen i tillegg til endestoppene.

Stoppesteder i en kjøreretning

Linjekart, T-bane, stoppested en vei

Stoppesteder i en kjøreretning, markeres med svarte piler.

Traséer med begrenset driftstid

Traseer som ikke kjøres hver dag eller har begrenset driftstid skiller seg fra de øvrige linjene med en annen type trasé (se den lilla linjen under).

 

Linjekart, T-bane, begrenset driftstid

Traseer som deler seg eller krysser

Traseer som deler seg eller krysser skal ha pene overganger. Dette løses ved å duplisere linjen (streken) og fjerne den hvite konturen på den øverste streken.

Linjekart, T-bane, kryss og delinger