Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Linjekart, Båt

Linjekart for båt viser hvor de ulike båtlinjene går i geografien og plassering av stoppesteder. Alle stoppesteder er navngitt og stoppesteder med overgangsmuligheter er med for å gi brukerne god informasjon til å forstå rutetilbudet.

Linjekart, båt

Nedlastbar fil

For enkelt å kunne lage kart, har vi laget et maldokument for linjekart, båt som kan brukes av det grafiske programmet Illustrator. Her finner du grafiske elementer som tilhører linjekart, båt.

Kartformat

Disse linjekartene lages i formatet 210x210mm for enkelt å kunne implementeres i ruteheftene. De kan også skaleres opp til formatet 400x400mm for utplassering på stoppesteder.

Typografi

På linjekart, båt bruker vi DIN i snittene Regular, Medium, Bold. Øvrige spesifikasjoner på skriftsnittene finnes på det nedlastbare maldokumentet for linjekart, båt.

Linjekart, båt, typografi

1. Endestoppested
2. Stoppested
3. Overgang til andre linjer
4. Områdenavn
5. Stedsnavn
6. Tekst til tegnforklaring

Linjenummer

Linjenummer angis med hvit tekst i en boks som følger linjefargen, og plasseres på selve streken/linjen for hver enkelt linjenummer.

Linjekart, båt3

Overgang

Stoppesteder med overgangsmuligheter markeres med et kraftigere signal (hvit sirkel med tykk, svart outline) enn øvrige stoppesteder langs linjen (hvit sirkel med oransje outline).

Linjekart, båt1

Kjøreretning på linjen

Vi bruker piler på linjen som et virkemiddel for å fortelle hvilken vei båten kjører.

Linjekart, båt2

Linjer med begrenset anløp

Linjer som ikke kjøres hver dag eller har begrenset anløp skiller seg fra de øvrige linjene med en annen type strek (se den oransje linjen under).

Linjekart, båt4