Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Linjekart, flere driftsarter

Felles for disse linjekartene er at de viser flere driftsarter på samme kartet. Kartene viser hvor driftsartenes traseer går i geografien, plassering av utvalgte stoppesteder, endestoppesteder samt overgangsmuligheter. Alt dette bidrar til å gi brukerne god informasjon om rutetilbudet.

Linjekart, enkleste bynett

Oslo enkle bynett er et linjekart som viser de viktigste driftsartslinjene for hhv. T-bane, trikk, buss, båt og tog i Oslo. 

Linjekart, flere driftsarter

Linjekart for skinnegående materiell (tog, t-bane og trikk).

Linjenummer og endestoppesteder

Linjenummer angis med hvit tekst i en boks som følger traséfargen. Endestoppesteder markeres med en firkantet boks (se under).

Linjekart, enkleste bynett, endestoppesteder
Linjekart, enkleste bynett, linjenummer

Linjenummer markeres med en avrundet boks som settes på selve traseen slik at det er lett å følge de respektive linjer gjennom kartet.

Knutepunktsmarkering

Knutepunkt markeres med en avrundet svart strek som skal romme alle stoppestedene som inngår i knutepunktet.
Linjekart, enkleste bynett, knutepunktsmarkering