Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Avvikskart

Kartene som brukes på Ruters avviksinformasjon skal hjelpe til med å formidle budskapet på en visuelt oversiktlig måte.

Avvikskart, utsnitt

Kartgrunnlaget følger retningslinjene i denne kartmanualen iht. fargebruk på flater og typografi.

Typografi

Avvikskart, typografi

1. Stoppestedsnavn - DIN Bold 15pkt (plakatformat 200x400mm)
2. Vei/gatenavn - DIN Medium 14pkt (plakatformat 200x400mm)
3. Signalbygg/kommersielle aktører - DIN Medium 9,5pkt (plakatformat 200x400mm)

Farger

Vi bruker rødt som markeringsfarge på krysset og grønt på den stiplede linjen for å fortelle om den viktigste informasjon, altså selve avviket (i dette tilfelle at holdeplassen er flyttet). Øvrige piktogrammer, bygninger og veier er kun med for å gjøre det lettere for brukerne å orientere seg ift. avviket. Her er det viktig å ikke ha med for mye informasjon, kun det aller nødvendigste.

Avvikskart, farger

Avvikskartene skal alltid brukes sammen med tekstlig informasjon, som vist under. Spesifikasjoner på plakatformater og tekststørrelser på det gule feltet finnes under avsnitt om avviksplakater.

Avviksinformasjon, plakat

Avviksinformasjon finnes i flere ulike plakatdimensjoner. De er alltid på gul bakgrunn og har informasjonssymbolet øverst i høyre hjørne.