Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Områdekart, stort

Dette kartet har en målestokk på 1:15000 og et ytre format på 80x80cm som brukes på utvalgte stoppesteder. De ulike kartutsnittene er ment å dekke hele Ruters kollektivnett i Oslo samt de mest tettbebygde områdene i Akershus.

Områdekart, stort

Utsnitt av stort områdekart. NB: Dette kartet er under utvikling. Kartet er kun en skisse som viser design og layout. Traseer, linjenummer og geografi stemmer ikke nødvendigvis med virkeligheten.

Nedlastbar fil

For enkelt å kunne lage kart, har vi laget et eget maldokument som kan brukes av det grafiske programmet Illustrator. Her finner du alle grafiske elementer som tilhører områdekart, stort.

Kartunderlag

De geografiske flatene på kartunderlaget må bearbeides iht. fargebeskrivelser i maldokumentet. Underlaget bør være tilpasset kartutsnittet, dvs. 740(b)x704(h)mm, og i riktig målestokk 1:15000.

Rammer

Kartet har en hvit ramme for stoppesteder utenfor kartutsnittet. Selve kartutsnittet måler 740(b)x704(h)mm.

 

Områdekart, stort, rammer

Holdeplassnavn som ikke får plass i kartet

Enkelte deler av kartene kan ha så mye informasjon at holdeplassnavnene ikke får plass. Holdeplassene markeres da med et nummer og navngis i tegnforklaringsfeltet. Størrelse, og eksakt plassering angis i maldokumentet.

Områdekart, stort, tegnforklaring