Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Ruters kart

Ruter produserer mange forskjellige kart som veileder de reisende i planlegging av reisen, under reisen og ved ankomst til bestemmelsesstedet. Kartene har en hovedhensikt; å vise hvordan vi som kollektivreisende kan komme seg fra A til B på en mest hensiktsmessig måte.

Ruters kart, animasjon

Animasjon med noen av Ruters kart

Informasjon er en kjernevirksomhet i kollektivtrafikken. Det er et mylder av driftsarter, linjer og avganger. Kartene forteller hvor T-banen, trikkene, båtene og bussene går og hva de heter.

Driftsartenes tilbud er organisert som linjer. Linjene er gitt et navn eller nummer. Linjene går i en bestemt trasé og stopper på bestemte steder. Kartene forteller om hvor linjene går og hvor de stopper. Tidtabellene er koordinert med kartene og forteller når de går.

Ruters kart er delt opp i tre hovedgrupper:

På hver karttype er de antatt viktigste bruksområdene markert. Alle kartene kan utvikles til å fungere på alle bruksområder, dersom dette skulle være nødvendig.

1. Geografiske kart

Geografiske kart viser hvor traseene går i geografien. Områdekart er kart som gir oversikt over et stort, geografisk område ned til detaljerte knutepunkter .

Bruksområde

Stoppested

Ombord

Håndholdt

PDF

Interaktivt

Områdekart, lite

X  X X

Områdekart, stort

X X X X

Knutepunktskart

X X

2. Linjekart

Linjekartene viser traseene for driftsarter med stoppesteder.

Bruksområde

Stoppested

Ombord

Håndholdt

PDF

Interaktivt

"Enkleste bynett"              

X X X X

Buss - Oslo

X X
X

Buss - Akershus

X
X X

Nattbuss

X X X

Trikk

X X X X

T-bane

X X X X

Båt

X
X X

Retningsbetemt
linjekart for
metro

X

3. Spesialkart

Spesialkartene viser andre aspekter ved reisen som for eksempel avviksinformasjon og takstsoner

Bruksområde

Stoppested

Ombord

Håndholdt

PDF

Interaktivt

Sonekart               

X X X X X

Avviksinformasjon   

X X
X

Taktile kart

X           

Denne delen av designmanualen viser i detalj hvilke grafiske virkemidler vi bruker for å lage disse kartene. Du vil forstå at Ruter har en enhetlig tilnærming til forskjellige typer kart slik at publikum vil forstå kollektivnettet bedre i alle situasjoner, gjennom ”brukerferden”, uavhengig av type kartinformasjon de blir eksponert for.

Manualen beskriver utvikling av kart som prinsipper, regler og veiledninger. Regler skal ikke tolkes eller endres, mens beskrivelser som angis som veiledning kan være gjenstand for skjønn. Det viktigste er at informasjonen er skreddersydd til de reisendes behov – i den aktuelle situasjon.