Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Generelt om linjekart

Linjekart viser hvor de ulike driftsartenes linjer (traseer) går i geografien og plassering av stoppesteder. Endestoppesteder og utvalgte stoppesteder langs traseen samt overgangsmuligheter er med for å gi brukerne god informasjon til å forstå rutetilbudet.

Linjekart, utsnitt

Detalj fra linjekart, T-bane.

Linjekart, Trikk, utsnitt

Detalj fra linjekart, Trikk.

Bakgrunn

Vi bruker hvit eller lys grå bakgrunn på Ruters linjekart. Dette skaper optimal kontrast til de fargede linjetraseene. Markering av sentrum eller evnt. detaljer i geografien markeres med hhv. hvit eller lys grå.

Typografi

På Ruters linjekart bruker vi DIN i snittene Regular, Medium, Bold og Italic. Skriftstørrelser vil variere noe fra karttype til karttype og det må påregnes en del skjønn her. Flere av karttypene har nedlastbare maldokumenter, og her vil man finne mer detaljerte spesifikasjoner på skriftsnittene.

Linjekart, typografi

1. Heading, linjekart
2. Endestoppested
3. Stoppested
4. Heading, tegnforklaring
5. Brødtekst, tegnforklaring
6. Overgangslinjer
7. Øvrig informasjon i kartet

Linjetraseer og stoppesteder

Når man velger farger på linjetraseer er det viktig å velge farger som gir god kontrast og som gjør det enkelt for brukerne å skille de ulike traseene fra hverandre. Dersom man har få traseer på kartet anbefaler vi at man først velger (komplementære farger) som rød, blå, gul. Deretter velger man de fargene fra fargepaletten som gir best kontrast. 

Alle andre linjer som det er naturlig å ta med på kartet for å gi god oversikt for den reisende, som ikke opereres av Ruter legges i grått, f.eks. tog.

Stoppesteder markeres med streker i et gitt format/størrelse. På linjekart for buss markeres stoppesteder på en annen måte (se under de spesifikke linjekartene for buss for nærmere beskrivelse).

Linjekart, traséer og stoppesteder

Stoppesteder langs traseen angis med streker i et gitt format som vist her. Strekene følger linjefargen. Str. på stoppestedsnavn er også i et gitt format (se x-høyde). *Denne avstanden kan reduseres for å få plass til flere stoppesteder langs traseen.

Linjekart, svingradius

Tilpasset, ulik radius på parallelle linjer gjennom svingene. Gir lik avstand mellom linjene og bedre visuell kontinuitet.

Headinger

På Ruters linjekart bruker vi et avrundet kvadrat (i driftsartsfargen) med driftsartspiktogram og svart tekst som heading. Tekststr. på heading tilpasses øvrig informasjon i kartet etter skjønn (trangt om plassen = mindre tekststr.)

Linjekart, headinger

Anbefalte tekststr. gjelder for linjekart i 210x210mm format.

Linjekart, plassering av heading

Kvadratet plasseres i et av hjørnene på kartet, forskjøvet 4mm ut fra ytterkantene (gjelder for linjekart i 210x210mm str.). Tekststr. på heading tilpasses øvrig informasjon i kartet.

Tegnforklaring

Ruters linjekart skal ha en tegnforklaring som plasseres fritt på formatet (der den ikke kommer i konflikt med heading og øvrig informasjon i kartet som linjer, linjenummer osv). Det er viktig å begrense tegnforklaringen til å inneholde kun det helt essensielle for å forstå kartet (både av plasshensyn og for at ikke kartet skal virke altfor komplisert å sette seg inn i). Tegnforklaringen skal ikke inn i en boks eller form, men plasseres innenfor formatet der det er praktisk plass for informasjonen.

Linjekart, tegnforklaring

Godt eksempel på en tegnforklaring som inneholder kun den viktigste informasjonen for å forstå kartet (hentet fra linjekart for T-bane).