Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Linjekart, Nattbuss

Linjekart for nattbuss i Oslo og Akershus viser hvor de ulike busslinjer (traseer) går i geografien og plassering av stoppesteder. Endestoppesteder og utvalgte stoppesteder langs traseen. Overgangsmuligheter er ikke markert, pga av reduserte muligheter for overganger på natten.

Linjekart nattbuss

Linjekart for nattbuss i Oslo og Akershus er under utvikling.
Ved spørsmål, kontakt:

Nedlastbar fil

Linjekart for nattbuss er under utvikling, og har for øyeblikket ingen nedlastbare maldokumenter.

Kartformat

Disse linjekartene lages i formatet 210x210mm for enkelt å kunne implementeres i ruteheftene. De kan også skaleres opp til formatet 400x400mm for utplassering på stoppesteder. I tillegg kan disse kartene skaleres ned til 190x190mm på enkelte formater, som for eksempel lommeruter.

Toppfelt og bakgrunnsfarge

Linjekart for nattbuss har et grått toppfelt, og linjekartene fremstilles på sort bakgrunn.

Toppfelt og bakgrunnsfarge

Linjenummer og stoppesteder

Linjenummer angis med sort tekst i en boks som følger traséfargen. Endestoppesteder settes med hvit tekst på sort bakgrunn, som illustrasjonen under viser.

Linjenummer og holdeplasser

1. Endeholdeplasser, med stadsnavn og linjenummer
2. Holdeplasser