Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Taktile kart

Hensikten med taktile kart er at personer med helt eller delvis nedsatt syn kan få en forståelse av en situasjon eller område. For at kartet skal fungere så godt som mulig, bør det planlegges sammen med ledelinjer og taleinformasjon.

Taktilt kart

Eksempel på taktilt kart.

Kontrast og taktilitet

Kartets hovedbudskap, som ledelinjer, veier, bygninger og annen viktig informasjon markeres med sterke fargekontraster sammen med et taktile effekter som opphøyninger, struktur og punkter. Viktig tekst markeres med sterk fargekontrast og opphøyde bokstaver i versal utførelse, minimum versalhøyde er 14mm. I tillegg bør teksten skrives i punktskrift Braille.

Taktile kart må være retningsbestemt. Det vil si at budskap og området er orientert i samme retning.