Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Typografi

Typografien vi benytter på kart preges av en moderne, robust og funksjonell tilnærming. Universell utforming er ledende for all typografisk behandling så langt det lar seg gjøre. På de aller fleste karttypene blir den viktigste informasjonen (stoppesteder, linjenummer, områdenavn osv) gjengitt med 12pkt fontstørrelse, noe som gir god synlighet og lesbarhet.

FF Din

Skriften som Ruter benytter på sine kart er primærskriften FF DIN i skriftsnittene Regular, Italic, Medium og Bold. Detaljer om skriftsnitt og skriftstørrelser finnes under hver enkelte karttype. Obs: FF Din i skriftsnittet Regular gir for tynne bokstaver i små str. og bør brukes med omhu (absolutt minimumstørrelse er 6pkt, men det anbefales 9pkt eller større for å oppnå god lesbarhet). Viktig informasjon i kartene bør settes i Medium eller Bold.

Primærtypografi

Hvit outline

På flere av Ruters karttyper bruker vi en hvit outline rundt bokstavene for å øke lesbarhet og tydelighet mot kartbakgrunnen. Det er viktig at denne hvite outlinen legges utenfor bokstavformen og ikke «spiser innover» i selve bokstavene.

Typografi, hvit outline

Vi bruker store bokstaver (versaler) på område- og gatenavn for å skille disse tydelig ifra stoppesteder (som settes med små og store bokstaver).