Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Fargebruk

Det er utviklet en fargepalett for hhv. geografiske kart og linjekart som skal følges ved utvikling av nye kart. Fargene er valgt ut og testet med tanke på optimal lesbarhet, kontrast og tilpasningsdyktighet ift. ulike trykkmetoder og materiale.

Farger, geografiske kart

På disse kartene bruker vi farger for å vise alle driftsarter med sine traseer og linjenummer innenfor et geografisk område (kartutsnitt). Det er viktig at driftsartene skiller seg tydelig fra hverandre, samtidig som de opptrer med god kontrast mot den geografiske flaten.

Farger, geografiske kart

Traséfargene på de ulike driftsartene er justert for å kunne fungere optimalt på kart, og vil derfor kunne differensiere seg noe fra Ruter sine driftsartsfarger.

Farger, linjekart

På linjekartene brukes fargene hovedsaklig til å skille ulike traseer og linjenummer fra hverandre. Det er viktig å ta mest mulig hensyn til universell utforming når man velger farger på linjekart. Kombinasjonen rød og grønn fungerer dårlig for fargeblinde (fargene opptrer helt likt). Her vil f.eks. en kombinasjon av rød og lysegrønn være et bedre valg (rød vil da opptre mørkere for fargeblinde).

Fargebruk, linjekartPå linjekart velger man farger etter skjønn ift. god kontrast for å skille mellom ulike traseer.