Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Signalbygg

For å bedre oversikten over kollektivnettet er det utviklet en illustrasjonsstil for en rekke signalbygg og steder som tjener som visuelle knagger og navigasjonselementer for brukerne.

Gjenkjennende bygg (signalbygg) i omgivelsene illustreres ved hjelp av to gråtoner og hvit. Det er viktig å illustrere den fasaden som gir best gjenkjenning for brukerne når man utvikler signalbygg. Bygg med liten særegenhet eller karakteristiske kjennetrekk kan illustreres med et mer generelt symbol (se eksempel på generisk kirke under).

 

Signalbygg

Signalbygg som hittil er utviklet for Ruters kart.

Illustrasjonen benytter seg av 2 gråtoner og hvitt og utarbeides som en 2D illustrasjon. Den mørkeste gråtonen er 80% svart, mens den noe lysere gråtonen er 60% svart.

Obs: Størrelsen på illustrasjonene må vurderes etter skjønn og tilpasses hver enkelt karttype ift. plass og synlighet. Det er viktig at de ikke blir så små at detaljene (som vinduer o.l.) begynner å gro sammen.

Forenklet fremstilling

Signalbyggene vist over egner seg godt på områdekart og «Enkleste bynett» kart. På øvrige linjekart er abstraksjonsnivået og detaljeringen annerledes, noe som krever en mer forenklet fremstilling av signalbygg (f.eks. fjerning av vinduer og andre fasadedetaljer, endre perspektiv, benytte kun en farge osv.).