Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Generelt om tidtabeller

Ruters tidtabeller på holdeplassene i Oslo og Akershus skal tydelig fortelle deg når linjen din går, hvor den stopper på sin ferd, og hvor det finnes naturlige overganger til andre linjer på tvers av driftsart.

Tidtabeller

Alle tidtabeller er nærmere beskrevet på de neste sidene.

For at den reisende raskt skal lære å kjenne tidtabellene, og forstå de grafiske virkemidlene er det viktig at alle tidtabeller på tvers av driftsart presenteres på samme måte. Samtidig skal all trafikantinformasjon spille sammen, derfor etterstreber vi å bruke de samme grafiske virkemidlene i tidtabeller som i kartene som benyttes på holdeplassene.

For at tidtabellene skal være lette å lese, både på dagen og på kvelden, også for svaksynte er universell utforming ivaretatt. 
For at tidtabellene skal være lette å lese, både på dagen og på kvelden, også for svaksynte er universell utforming ivaretatt. 

Tidtabellene skal også være gjennomgående tospråklig: Norsk og engelsk.

De grunnleggende prinsippene for tidtabellene er utvilklet etter brukerundersøkelser gjort av LiveWork sommeren 2010.