Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Logo

Ruters signatur, eller logo, består av navnet og nettverksymbolet. Fargen på logoen er rød, hvit eller sort.

Logovarianter

Logovarianter

Når skal hvilken variant brukes?

Ruters kan brukes både positivt og negativt, på et bilde, eller på en heldekkende bakgrunnsfarge.

Logo variantbruk

Om fargebruk

I markedsføring og de fleste sammenhenger mot publikum, brukes logo på et bilde eller en flate som er fargekodet i henhold til aktuell driftsart. I disse sammenhengene har derfor ikke logoen en egen farge, men blir en integrert del av budskapet som kommuniseres.

I merkantilt materiell som f.eks visittkort, brevark, konvolutter og liknende, brukes imidlertid rødt som den primære farge.

Minimumsstørrelser og beskyttelsesområde

Logo minimumshøyde og beskyttelsesområde

Ruters logo er robust og gir god lesbarhet selv i små størrelser og på avstand. Størrelse må vurderes for hver enkelt flate og bruk, men skal ikke brukes mindre enn 5 mm høyde (som tilsvarer punktstørrelse 20). Videre skal det aldri plasseres andre grafiske elementer nærmere enn avstand tilsvarende en logohøyde.

Plassering i formatet

Logo plassering

I mange sammenhenger er naturlig plassering av logo nede og til høyre i formatet. Men både størrelse og plassering avhenger av flatens iboende egenskaper og sammenheng. Se eksempler på plassering og bruk under implementerte flater (f.eks merkantilt materiell i venstremeny).

Produktlogoer

Produktnavnlogo

Produktlogoer som f.eks RuterBy finnes som egne nedlastbare filer. I mange sammenhenger vil det derimot vær mer hensiktsmessig å skrive de inn som en del av annen tekst på flaten (f.eks på rutehefter). Første halvdel av navnet (Ruter) settes da i DIN Bold, og andre halvdel i DIN Regular (f.eks By). Navnet settes optisk justert og uten sperring.

Se video om Ruters logo

Ruters profil 3 from Ruter AS on Vimeo.