Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Miljøprofil

Ruter jobber kontinuerlig med å bidra til et bedre miljø, og ønsker å fortelle de reisende om de mest miljøvennlige tilbudene. I den forbindelse er det utviklet en miljøprofil i form av en sommerfugl, som skal synliggjøre dette.

Hydrogenbuss side

30. mai 2012 ble den første hydrogenbussen satt i drift.

Bakside hydrogenbuss

Utslippet fra hydrogenbusser er 100% ren vanndamp.

Sommerfuglen

Sommerfugl-symbolet tar utgangspunkt i Ruters nettverkssymbol. Dette gir symbolet en sterkere identitet og en klar Rutertilknytning. Rundt nettverkssymbolet er det skapt en sommer-fuglform som representerer det skjøre og vakre i naturen. Ruter tar et miljøansvar og bruker løsninger som tar hensyn til omgivelsene våre.

Miljøprofil

Fargebruk

Sommerfuglen skal kun opptre i hvit eller sort. På driftsartene skal den være hvit.CMYK-farger benyttes til de fleste trykksaker, og alltid til trykksaker som innholder fargefoto. CMYK står for Cyan, Magenta, Gul (Yellow) og Sort (Key colour), og er navnet på de fire trykkfargene som benyttes i ordinær trykksakproduksjon. RGB-farger benyttes til skjermbruk, f.eks. Power-Point, Word, Excel, Internett, osv. RGB er et lysfar-gesystem som består av Rødt, Grønt og Blått lys. VIKTIG: RGB-farger kan ikke trykkes. PMS-farger (Pantone Matching System) brukes ofte til spesialtrykksaker som tekstiler, plast, stentøy, metall osv. (f. eks. skilt, t-skjorter, kopper/krus, emballasje m.m ). PMS-farger kan også benyttes i ordinære trykksaker for å gjengi farger som ikke lar seg produsere i CMYK.

Farger

Fri bruk av sommerfuglen (symbolet løsrevet fra tekst)

Størrelse og plasseringBruk av sommerfuglen som et fritt element er det vi anser som det riktigste. Denne bruken er i tråd med tankene bak sommerfuglen som miljøsymbol – en fri skapning i stadig bevegelse. For å sørge for ro rundt teksten, anbefaler vi al-likevel å ikke plassere sommerfuglen nærmere teksten enn det området en x-høyde representerer. Dette er vist nedenfor. Størrelsesmessig anbefaler vi en god kontrast mellom tekst og sommerfugl, men det blir opp til den enkelte designer og jobbens begrensninger.

Retningslinjer for bruk

Størrelse og plassering

Noen ganger krever formatene at sommerfuglen står i nær tilknytning til tekst. Da må den også forholde seg til teksten på en ryddig måte, og de løse reglene for fri bruk settes til side. Når det gjelder størrelse og plassering forholder sommerfuglen seg til høyden på store bokstaver. Den nederste kanten på sommerfuglens vinger skal stå på tekstens bunn. Ved to linjer tekst er størrelsen (fra vingespiss til vingespiss) 320% høyden på stor bokstav og plasseres en bokstavhøyde fra teksten. Ved én linje tekst er størrelsen 120% høyden på stor bokstav, og sommerfuglen plasseres en halv bokstavhøyde fra teksten.

Eksempel

 

Eksempel på bruk av Sommerfugl

Redaksjonell bruk (symbolet sett i forhold til tekst)