Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Navn og skrivemåter

Denne siden gir de viktigste føringer omkring bruk av selve navnet Ruter. Hvordan navnetrekket ser ut og brukes, finner du under logo.

Skrivemåte i løpende tekst

I løpende tekst, kontaktinformasjon og formelle sammenhenger skriver vi selskapets navn som Ruter As. Legg spesielt merke til liten s i As. For driftsarter og produktnavn skrives det sammensatte ordet med store forbokstaver og uten mellomrom.

Navn i løpende tekst

Produktnavn

Som en forlengelse av navnet, er det utviklet nye navn på driftsartene og kollektivtilbudet mot publikum. Eksempler på dette er RuterRegion og RuterBy (ett av flere typer busstilbud) og f.eks RuterBåt. I vårt eget materiell skal dette skrives som et sammensatt ord med store forbokstaver (og skriftsnittet som allerede brukes i teksten) dersom navnet er en del av en løpende setning.

Som tittel, avsender eller liknende, settes navnet i en kombinasjon av FF DIN Bold og Regular. Skriften skal være optisk justert med sperring 10.

Produktnavn

Uttale /´ru:ter/

Den offisielle uttalen av navnet er som i den fornorskede varianten av datakomponentet router. Men både navn og symbol gir mange ulike assosiasjoner som f.eks mønsteret ruter. Dette skal det være mulig å spille videre på i markedskommunikasjon.

Se video om Ruters navn

Ruters profil from Ruter AS on Vimeo.